نویسنده = امیر نقوی آزاد
تعداد مقالات: 3
1. اقلیم ایران، پیشنگری دما و بارش تا ۲۰ ۳۰ میلادی

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 18-25

یوسف ثبوتی؛ رسول درویش زاده؛ امیر نقوی آزاد


2. پیشنگری اقلیم منطقه‌ای ایران

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 124-129

یوسف ثبوتی؛ امیر نقوی آزاد


3. انرژی خورشید جایگزینی برای انرژی های فسیلی

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 42-48

امیر نقوی آزاد