اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 53
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 17

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 49
تعداد مشاهده مقاله 3921
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2394
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 34 روز
درصد پذیرش 47 %