اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 91
تعداد پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش 40

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 9636
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6483
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 37 روز
درصد پذیرش 42 %