اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 32
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 11

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 37
تعداد مشاهده مقاله 2110
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1366
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 21 روز
درصد پذیرش 59 %