کلیدواژه‌ها = علم سنجی
مروری بر جایگاه علم سنجی در مطالعه عملکرد نشریات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

سیده معصومه احمدی؛ جواد سلیمانپور؛ عباس پور حسین گیلاکجانی


تولید دانش در علوم زیستى : پیشتاز در ایران و جهان

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 24-30

علی اکبر موسوی موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ فرشته تقوی؛ پرندیس دانشگر


سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در تولید دانش

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 51-65

علی اکبر صبوری؛ سمانه نادرى جلودار