کلیدواژه‌ها = سواد علمی
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم و جایگاه سواد علمی در پیشرفت و توسعه پایدار کشور

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 40-47

عابد بدریان


2. گفتگوى علمى، نگرشى به علم و فناورى هاى آینده

دوره 01، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-57

علی اکبر موسوی موحدی؛ سیده زهرا موسوی؛ محمد عزیزی؛ میثم مباشری؛ حسین عطار؛ سید مهدی رضایت