کلیدواژه‌ها = مؤسسه اطلاعات علمی(ISI)
تعداد مقالات: 4
1. نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های تلفن همراه هوشمند

دوره 06، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-139

فریبا دشتستانی؛ جواد صالحی؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. اسناد علمی ایران در سال 2014

دوره 05، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری


3. تولید اسناد علمی ایران در سال 2013

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 94-100

علی اکبر صبوری


4. تولید اسناد علمی ایران در سال2012

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 96-103

علی اکبر صبوری