تعاملات بین المللی علم و فنآوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 معاونت اداره حقوق بین الملل بشر دوستانه جمعیت هلال احمر،ایران.

چکیده

در دو دهه اخیر اشکال جدیدی از دیپلماسی در روابط بین الملل مطرح گردیده است که دیپلماسی بشردوستانه و دیپلماسی علم و فناوری از جمله آنها است .بدیهی است که دیپلماسی های نوین امروزه به مثابه ابزارهای قدرتمندی برای دستیابی به اهداف کشورها تلقی می شوند، ابزارهایی که در صورت بهره برداری صحیح و شایسته راهگشای بسیاری از بن بست های احتمالی در فرایند دیپلماسی سنتی خواهد بود. اهمیت روزافزون  دیپلماسی علم و فناوری موجب گردیده تا سیاست‌مداران و سیاست گذاران کشورهای مختلف از جمله ایران توجه ویژه ای به آن داشته باشند. تجارب سایر کشورها حاکی از آن است که با تغییر طرز تفکر سنتی در قبال دیپلماسی و بهره گیری از دیپلماسی های نوین از جمله علم و فناوری ، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را سرعت بخشیده اند  و بهره گیری از دیپلماسی علم و فناوری موجب  اعتبار و مشروعیت بیشتری برای کشورها در نظام بین الملل شده است. تعامل دیپلماسی سنتی و دیپلماسی مدرن حاکی از تحولات نظام بین‌الملل است .کشورها با به کار گیری این تعامل در صدد ارتقاء جایگاه بین‌المللی خود هستند .با توجه به آن که یکی از سیاست  های کلان ج.ا .ایران دستیابی به جایگاه متمایز در تمامی زمینه ها از جمله علم و فناوری است، ضرورت دارد برای دستیابی به این اهداف توجه ویژه ای به دیپلماسی علم و فناوری لحاظ گردد. این مطالعه  ضمن ارائه تصویری کلی از دیپلماسی به مفهوم عام به شناخت دیپلماسی علم و فناوری پرداخته و در این راستا به آسیب شناسی دیپلماسی علم و فناوری در ایران می  پردازد‌ .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science & Technology International Relations

نویسندگان [English]

  • Akram Ghadimi 1
  • Azita Manoucheri-Qashqaie 1
  • Ghazaleh Nazifkar 2
1 National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
2 IR .Red Crescent Organization, Department of International Humanitarian Law.
چکیده [English]

During past two decades, new forms of diplomacy in international relations have been introduced that include humanitarian diplomacy as well as diplomacy of science & technology. Clearly, today’s modern  diplomacies  are considered  to be  powerful  tools that play  an important  role  in  realization of  country’s goals, tools that when they are properly utilized, open the ways to resolve many Obstacles within the traditional diplomacy practiced among different countries. The ever increasing Important role of diplomacy of science and technology has caused politicians and policy-makers of different countries particularly Iran, to pay more attention to science & technology diplomacy. Experience gained by other countries indicate that a change in  their traditional thought towards diplomacy and adaptation of the modern diplomacies such as science and technology diplomacy,  has Accelerated  realization of country conceived and desired goals.  In addition, resorting to science & technology diplomacy has brought more legitimacy and more credit to these countries in their International Relations with other countries. The current interaction between traditional diplomacy and modern diplomacy, is a manifestation of evolution in international relations in our current world. Deployment of these interactions, leads to an upgrade in the status of countries within the current International system.  Considering that one of Macro-policies of the Islamic Republic of Iran is to gain a distinctive stand in all fields including diplomacy of science and technology, it is necessary that particular attention be given to diplomacy of science and technology and play an important tool in foreign policy and decision making.  In this study in line with the general context and broad picture conceived of diplomacy, we will attempt to describe pathology of diplomacy of science and technology in Iran and some of the considerations to be made in adopting suitable policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • technology
  • diplomacy
  • International System
  • pathology