انسان، محیط و بیماری از نگاه خردمندان ایرانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

چکیده

اندیشه ارتباط بیماری ها با محیط در حدود 2400 سال پیش به وسیله بقراط در رساله آب، هوا و مکان بیان گردید. است در ایران اندیشه ارتباط بیماری ها با محیط از سابقه و قدمت دیرینه ای برخوردار بوده است.این موضوع را نه تنها پیش کسوتان عرصه پزشکی و بهداشت بلکه عرفا و شعرای ایران باستان نیز به آن توجه داشته و می دانسته اند که یک بیماری بخصوص، ممکن است ویژه منطقه خاصی باشد و به این موضوع آگاهی داشته اند که ممکن است یک بیماری با داروهای متفاوتی درمان شود. عوامل اصلی تاثیر گذار در سلامتی انسان شامل وراثت ، محیط طبیعی غیر زنده، محیط طبیعی جاندار و محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در فرهنگ ایرانی نقش وراثت، محیط و یا اثر متقابل آنها در شکل گیری سلامت و بیماری در متون پزشکی و تاریخی به روشنی بیان شده است. بنابراین توجه به این موضوع ضرورت پیدا می کند. بکار گیری راه کاری های این متون ارزشمند می تواند نقش مهمی در کاهش انواع بیماری های جسمی و روحی ایفا نماید. سازمان بهداشت جهانی باید بیشتر به نقش عامل انسانی و نهاد های وابسته به آن در ایجاد بیماری توجه نماید و کوشش نماید تا میزان عوامل مختلف محیطی را در بروز بیماری ها مشخص کند. هدف این مقاله نشان دار کردن این بخش از تفکرات از نگاه خردمندان ایرانی در بهبود کیفیت زندگی و یا سلامت در جامعه است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human, Environment and Disease from the Viewpoint of Iranian Intellectuals

نویسنده [English]

  • Rohollah Dehghani
Environmental Health Department, Faculty of Health and Research Centre for Health-Related Social Determinates, Kashan. University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
چکیده [English]

The idea of diseases associated with environmental conditions was expressed about 2,400 years ago by Hippocrates. In Iran this idea has a long history .This idea was a concern of pioneers of field of medicine, the musicians, and poets of the ancient Iran. They knew that a particular disease may be specific to a certain region and were aware of this that this disease may be treated with different medications. The main factors affecting human health include genetics and biotic, abiotic, cultural, economic, social, and political environment. In the Iranian culture, the role of heredity, environment, and their interaction in shaping health and illness in the medical literature and history is clear. Applying the valuable methods of these documents can play an important role in decreasing physical and mental illness. The World Health Organization should pay attention to the human factor as a cause of diseases; and should endeavor to show the role and share of environmental factors in the manifestation of diseases. The purpose of this paper was to look at this aspect of the Iranian intelligence in improving quality of life and health in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human
  • environment
  • disease
  • Wisdom
  • Management