سلامت دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

همه‌گیری اخیر کووید-۱۹ موجب توسعه اهمیت حیاتی فناوری‌های دیجیتال در مراقبت‌های بهداشتی شده است. هم اکنون بیش از هر زمان دیگری، مدل‌های سنتی مراقبت‌های بهداشتی با فناوری‌های دیجیتالی که به طور فزاینده‌ای در حال رشد هستند در حال جایگزینی اند. به طوری که بسیاری از مردم برای دسترسی به خدمات و درمان‌های پزشکی به اینترنت و دستگاه‌های دیجیتال تکیه می‌کنند. پیشرفت ابزارهای دیجیتال، متحول کننده در خدمات سلامت می باشد و نوید بخش مراقبت های ویژه برای بیماران هستند. زیست حسگر ها برای نظارت بر بیمار به صورت تمام وقت استفاده می‌شوند که امکان تشخیص و مداخلات سریع را فراهم می‌کنند. ربات‌ها نیز برای مراقبت، توانبخشی و جراحی های دقیق حتی از راه دور و یا تحویل هدفمند دارو فعال می باشند. همچنین از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به طور گسترده برای ساخت سیستم های تصمیم گیری بالینی خودکار در پزشکی، استفاده می شود. دستگاه‌های دیجیتال توانایی تشخیص دقیق حتی در مراحل اولیه بیماری، درمان بیماری‌ها و ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی برای پزشکی فردی را دارند و فرصت های متعددی را برای تسهیل پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماری های تهدید کننده زندگی و مدیریت شرایط مزمن خارج از محیط های مراقبت های بهداشتی سنتی ارائه می دهند.
سلامت دیجیتال گردش داده از بیماران (داده های تولید شده همزمان توسط بیمار)، انتقال به دستگاه ها و یا متخصصان و یا ماشین های سلامت که داده ها را تجزیه و تحلیل و معنا و ابداع مدل می کنند فراهم ساخته، سپس اطلاعات و درمان هایی که مورد نیاز بیمار می باشد توصیه و مدیریت می شود.
برای پیشرفت و کاربری بهینه پزشکی، موضوع حائز اهمیت، سواد سلامت دیجیتال است که نیاز مبرم به پشتیبانی علوم پایه و بنیادی همگرا با علوم مهندسی می باشد تا کار عمیق و تشخیص اصیل بیماری بویژه بیماری های پیچیده و صعب العلاج در مراحل اولیه حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Health

نویسندگان [English]

  • Roghayeh R. Sattari
  • Ali A Moosavi Movahhedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The recent Covid-19 pandemic has developed the critical importance of digital technologies in healthcare. Now more than ever, traditional models of healthcare are being replaced by increasingly digital technologies, with many people relying on the Internet and digital devices to access medical services and treatments. The advancement of digital tools is revolutionizing health services and many emerging devices promise special care for patients.
Biosensors are used for full-time patient monitoring, which enables rapid diagnosis and interventions. Robots are also active for care, rehabilitation and precise surgeries even remotely or targeted delivery of medicine. Also, artificial intelligence and machine learning are widely used to build automated clinical decision making systems in medicine. Digital devices have the ability to accurately diagnose even early stages of disease, treat disease, and enhance health care for personalized medicine, offering numerous opportunities to facilitate prevention, early detection of life-threatening diseases, and management of chronic conditions outside of traditional health care settings.
Digital health is the flow of data from patients (data generated simultaneously by the patient), transfer to devices or specialists or health machines that analyze the data and provide meaning and model creation, then provide information and treatments and managed the needs of the patient.
For the progress and optimal use of medicine, the issue of digital health literacy is an urgent need for the support of basic and fundamental sciences converging with engineering sciences so that in-depth work and genuine diagnosis of diseases, especially complex and incurable diseases, can be achieved in the early stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: digital health
  • biosensor
  • robot
  • artificial intelligence
  • machine learning
  • personalized medicine
  • real time patient data
  • digital health literacy