نویسنده = آزیتا منوچهری قشقایی
تعداد مقالات: 2
1. چیستی روزنامه نگاری علمی

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 48-53

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


2. تعاملات بین المللی علم و فنآوری

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 134-141

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی؛ غزاله نظیف کار