کلیدواژه‌ها = جایزه نوبل
تعداد مقالات: 5
1. جوایز علمی نوبل سال 2015

دوره 06، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 140-144

سهند سراجیان


2. جوایز نوبل در دیابت

دوره 04، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 144-151

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ علی اکبر موسوی موحدی


3. جایزه های علمی

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 150-156

عاطفه پورسلیمان


4. یک سده جایزه نوبل در پزشکی و فیزیولوژی

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-170

فاطمه نوروزنژاد؛ مسعود شبانی


5. برگزیدگان نوبل شیمی از آغاز تا امروز

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 40-52

مسعود شبانی دومولا؛ فاطمه نوروزنژاد