نشریه نشاء علم، مجلد 5 شماره 2 (خرداد ماه 1394)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

 

نام مقاله

مولف

فصلنامه (PDF)

شناسنامه فصلنامه

 

(PDF)

سخن نخست

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

علم و پژوهش

اسناد علمي ایران در سال 2014

علی اکبر صبوری

(PDF)

اقلیم ایران، پيشنگري دما و بارش تا ۲۰۳۰ ميلادي

یوسف ثبوتی، رسول درویش زاده،
امیر نقوی آزاد

(PDF)

عسل به عنوان غذادارو

مهران حبیبی رضایی،
الهه محمودی خالدی،
علی اکبر موسوی موحدی

(PDF)

علم و فنآوری

تاثیر ذبح حلال بر کیفیت گوشت
و مقایسه با سایر کشتارها

رقیه ستاری، الناز حسینی، لیلا فتوحی،
شهره آریایی نژاد، علی خطیبی،
علی اکبر موسوی موحدی

(PDF)

ارزيابي تاثير برجام و قطعنامه 2231 شوراي امنيت
بر فرآيند توسعه فنآوري در ايران

طاهره میرعمادی،زهره رحیمی راد

(PDF)

ویژگی های خوشه های صنعتی و اثرات آن
در توسعه منطقه ای

محمدحسین شریف زادگان،
همایون نورائی

(PDF)

نرم افزار منبع باز R،
ابزاری برای تحلیل داده ها و برنامه نویسی

هادی پورباقر

(PDF)

علم و آموزش

نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تحلیل بیماری دیابت

محمد حسن وحیدنیا، مریم شفیعی،
سید کاظم علوی پناه

(PDF)

چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه

علی نصیری اقدم،
مهدی موحدی بکنظر، محمدجواد رضائی

(PDF)

بررسی اثرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن

یحیی سفیدبخت

(PDF)

مروری بر ضوابط حاکم بر استخدام خویشاوندی در برخی دانشگاه های جهان

مرضیه جوادی ارجمند، رضا یوسفی

(PDF)