نویسنده = فائزه موسوی موحدی
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بین تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست با شیوع ویروس کرونا

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-58

محمد صادق علیایی؛ فائزه موسوی موحدی؛ رضا یوسفی


2. ویروس کرونای جدید: از پیشگیری و درمان تا سازوکار تکثیر و گسترش در بدن انسان

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 42-54

رضا یوسفی؛ فائزه موسوی موحدی


3. چشم اندازی به عدد طلایی فی (φ)

دوره 07، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-52

فائزه موسوی موحدی


4. تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت

دوره 06، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 58-64

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ فائزه موسوی موحدی؛ علی اکبر موسوی موحدی