دوره و شماره: دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 1-100 (دی ماه ) 
2. سخن سردبیر

صفحه 4-4

علی اکبر موسوی موحدی


4. خصوصى سازى در آموزش عالى

صفحه 11-20

حمیدرضا آراسته؛ توران اسفندیاری


5. تخلفات و دستبردهای علمی و ادبی

صفحه 21-29

سارا موسوی دوست؛ حنانه فنودى


8. موسیقی مبتنی بر توالی پروتئین و DNA

صفحه 43-50

شهره آریائی نژاد؛ کاوه کاووسی


11. کارت هوشمند سلامت

صفحه 72-77

جمشیدخان چمنى؛ سحر عجب شیر


12. کتابخانه دیجیتالى جهانى

صفحه 78-82

حسینعلى رفیعى؛ سمیرا زروندى