کلیدواژه‌ها = فناوری
تعداد مقالات: 6
1. دو راهی‌های علم و فناوری و الگوبرداری از طبیعت

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 152-162

سید کاظم علوی پناه؛ جعفر جعفرزاد ه


2. روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت

دوره 09، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 14-20

احمد شعبانی


3. شرایط نهادی و نقش بالقوه فرهنگستان علوم در توسعه پایدار کشور

دوره 07، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 80-89

خشایار کریمیان


4. الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناور

دوره 07، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 16-20

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


5. تعاملات بین المللی علم و فنآوری

دوره 03، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 134-141

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی؛ غزاله نظیف کار


6. زیر ساخت های دگردیسی دانش به فناوری

دوره 02، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 6-11

خشایار کریمیان