دوره و شماره: دوره 06، شماره 1 - شماره پیاپی 11، دی 1394، صفحه 1-104 (دی ماه ) 
2. شاخص های مرسوم و جدید در علم سنجی

صفحه 6-17

علی اکبر صبوری؛ لیلا کرمی؛ میترا پیرحقی


3. شبه علم

صفحه 18-25

علی اکبر صبوری؛ فاطمه کاظمی


7. چیستی روزنامه نگاری علمی

صفحه 48-53

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


9. تغییرات اقلیم،گرمایش جهانی و دیابت

صفحه 58-64

محمد بهنام راد؛ فرشته تقوی؛ فائزه موسوی موحدی؛ علی اکبر موسوی موحدی


10. زیست سامانه ، بیولوژی ساختگی و گیاهان الکترونیکی

صفحه 65-70

علی مسعودی نژاد؛ مژگان ترکمان مومنی؛ احسان زنگنه