دوره و شماره: دوره 02، شماره 1 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-96 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-5

علی اکبر موسوی موحدی


3. سنجش از راه دورحرارتی و کاربرد آن در شناسایی پدیده ها

صفحه 12-19

سید کاظم علوی پناه؛ سعید گودرزی مهر؛ باهره خاکباز


5. شبکه و خوشه های فناوری

صفحه 25-29

حجت اله مرادی پور؛ معصومه داستانی


8. نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها

صفحه 40-52

علی اکبر موسوی موحدی؛ مریم سلامی؛ امان بی بی اتک پور؛ هاجر عربها؛ امیر نیاسری نسلجی


10. برگزیدگان نوبل شیمی از آغاز تا امروز

صفحه 58-64

مسعود شبانی دومولا؛ فاطمه نوروزنژاد


11. رهنمودهای اخلاقی برای نویسندگان نوشتار های پژوهشی

صفحه 65-69

علی اکبر موسوی موحدی؛ مینا نادری؛ رویا رحیمی وقار


12. تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور

صفحه 70-75

محمد علی زلفی گل؛ مهدی بیات؛ صادق صالح زاده


13. مبانی و منطق آموزش فنآوری

صفحه 76-80

ابوالفضل کیانی بختیاری؛ علی اکبر خسروی؛ کامبیز پوشنه