سخن نخست : دانش گشاینده مشکلات

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشت های در دیابت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

علم با پیوند به فرایندهای گذشته پایه‌ریزی می‌شود و دانش گذشته زیرساخت دانش جدید است. در صورتی دانش و نوآوری جدید رونق می‌گیرد، که دسترسی به دانش و علوم گذشته مطالعه و درک شود. پژوهشگر نیاز دارد که تاریخ علم تخصصی خود را بداند و برای درک بیشتر شایسته است که تا حدودی تاریخ علم عمومی را مطالعه نماید چون علوم به هم وابسته و پیوسته‌اند، زیرا این درس‌های آموزنده در مطالعه محققان گذشته می‌تواند آنها را در روش اندیشیدن و داشتن ادراک عمیق و درستی از تحقیقات و روش‌های علمی  هدایت نماید. طرحنامه (پروپوزال) و یا فرضیه دانشمند، ریشه نیل به دانش و علوم جدید است. اگر طرحنامه غنی از حکمت و عقل باشد، دستاورد علمی از کیفیت بالاتر برخوردار است. طرحنامه و یا فرضیه بستگی به غنای وجود پژوهشگر دارد. محتوای وجود و ضمیر پژوهشگر منظومه‌ای است از دانایی، تجربه، معرفت، الهام، تخیل، اطلاعات و دیگر استعدادهای خدادادی است که می‌تواند از این مجموعه و منظومه بهره‌برداری نماید تا یک نقطه را عمیق درک کند (همه چیز بدان تا یک نقطه فهمیده شود) و در قلمرو علوم تجربی آن را به آزمایش بگذارد. با این نگرش، آزمایش‌هایی که این پژوهشگر طراحی می‌نماید از پشتوانه علوم الهی و انسانی خود می‌باشد که مطمئناً از درجه خطای کمتری برخوردار است و از این مسیر می‌توان به دانش‌های بزرگ دست یافت. در واقعیت علم از نظریه‌پردازی سامان می‌یابد که نیازمند وجود انسان‌های دانا و متعالی است. لذا اگر بخواهیم مشکل را حل نماییم نیاز به دانش داریم و دانش نیاز به دانشمند و اندیشمندی دارد که بتواند از ملکوت عالم (لایه‌های علم) کون و هستی الهام گیرد و فرضیه‌ای را مطرح نماید که موجب زایش علم و نوآوری شود و جامعه بدون خسارت از آن بهره‌برداری نماید. البته این‌گونه دانشمندان پیوند به درگاه الهی دارند و از پروردگار دانش لبریز دریافت می‌نمایند. اگر قصد داریم مشکلات را از هر نوعی نه فقط بیماری کووید-19 بلکه هر نوع مشکلی را به‌سادگی حل نماییم در جامعه باید چنین دانشمندانی پرورش دهیم. برای پرورش اینگونه دانشمندان خانواده اصیل، مدرسه دانش‌مدار، دانشگاه با برج و بارو، فرهنگستان پیران علم و تجربه نیاز داریم که می‌باید در سیاست‌گذاری‌های کشور گنجانده و برنامه‌ریزی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial: Knowledge: Problems Solver

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran. UNESCO Chair on Interdisciplinary Research in Diabetes, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

New knowledge comes from past knowledge processes. knowledge and innovation will flourish if access to past knowledge and understanding. The scientist needs to know the history of specialized science, and in order to understand more, it is worthwhile to study the history of general science, because the sciences are interconnected and need a deep and accurate understanding of scientific research and methods. A scientist's proposal or hypothesis is the root of new knowledge and science. If the conscience and human structure is enriched in wisdom, the scientific achievement is of a higher quality. The scientific hypothesis depends on the knowledge richness of the scientist and it is a system including of knowledge, experience, wisdom, inspiration, imagination, information, and other God-given talents that can use this set and system to understand a point deeply (know everything until understand a point) and test it in the realm of experimental science. In this regard, the experiments that this scientist designs are based on his/her divine and human sciences, which certainly have a lower standard deviation, and in this way, great knowledge can be achieved. In fact, science is organized from theorizing that requires the existence of wise and transcendent human beings. Therefore, if we want to solve the problem, we need knowledge, and knowledge needs a scientist and a thinker who can be inspired by the realm of the universe (layers of knowledge) and formulate a hypothesis that leads to the birth of science and innovation, without anomalies and ill-being for society. Of course, such scientists are connected to the divine gate and receive abundant knowledge from Almighty. If we want to solve problems of any kind easily, not just Covid-19 disease, but any kind of problem, we should cultivate such brains in society. To nurture such scientists, we need a noble family, a knowledge-based school, a powerful university, an academy of peers of knowledge and experience, which must be included and planned in the country's policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial
  • Knowledge
  • Problems Solver