اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 106
تعداد پذیرش 45
تعداد عدم پذیرش 50

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 277
تعداد مشاهده مقاله 47096
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31456
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 35 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 14 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 42 %