اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 137
تعداد پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش 65

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 67845
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46916
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 44 %