مقدمه ای بر معرفی نرم افزارهای تشخیص تقلب ادبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

فراگیر شدن شبکه ی جهانی اینترنت دسترسی آسان به منبع عظیمی از اطلاعات را برای همگان فراهم ساخته است و موجب شده است که استفاده از کار دیگران فقط با انجام انجام پذیرد. برای جلوگیری و به حداقل رسانیدن انجام » رونوشت برداری/چسباندن « عمل سرقت های علمی- ادبی نرم افزارهای تحت وب طراحی شده است که این امکان را فراهم کرده است که به شناسایی هرگونه سرقت ادبی در متون، آثار، مقالات و تکالیف ارسالی بپردازند. عاوه بر این نویسندگان علاقه مند نیز می توانند پیش از ارسال آثار خود به مجات، آن ها را با کمک این نرم افزار ها مورد بررسی قرار دهند تا از صحت کار خود اطمینان حاصل نمایند. امروزه تعداد فراوانی از این نرم افزارها در اختیار همگان قرارگرفته است. در این مقاله سعی شده است که به معرفی اجمالی چند نرم افزار کاربردی تشخیص تقلب علمی-ادبی و بیان نقاط قوت و ضعف آن ها پرداخته شود تا به کمک آن کاربران بتوانند براساس نیاز و اهداف خود نرم افزار مناسب را انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Softwares of Plagiarism Detection

نویسنده [English]

  • Minoo qafari
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the global network of internet provides easily availability of online source materials and online papers, as a consequence using other’s workings requires just doing “copy/paste”. Lots of plagiarism detection softwares have emerged that help publisher and teachers to determine any existence of plagiarism in their received assignment, articles and books. Furthermore applying this engines by interested authors can specify any possibility of plagiarism in their unpublished works before submitting them. In this work, try to provide briefly introduces for some practical softwares for plagiarism detections and express their provided facilities and weak and strong points to help users of these engines to choose a suitable work according their needs and goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plagiarism
  • Web applications
  • Copy paste
  • Lack of Knowledge
  • Practical Workshops
  • Search Engine
[1] Bouville, M., Plagiarism: Words and ideas. Science and Engineering Ethics, 2008. 14(3): p. 311-322.
[2] Debnath, J., Plagiarism: A silent epidemic in scientific writing–Reasons, recognition and remedies. Medical Journal Armed Forces India, 2016. 72 (12): p. 164-167.
[3] Lancaster, T. and F. Culwin, Classifications of plagiarism detection engines. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 2005. 4(2): p. 1-16.
[4] Weber-Wulff, D., et al., Plagiarism detection software test 2013. 2015. [5] Ledwith, A. and A. Risquez, Using anti‐plagiarism software to promote academic honesty in the context of peer reviewed assignments. Studies in Higher Education, 2008. 33(4): p. 371-384.
[6] Kuo, J.Y., et al. The study of plagiarism detection for object-oriented programming. in Genetic and Evolutionary Computing (ICGEC), 2012 Sixth International Conference on. 2012. IEEE.
[7] Patil, A.V., Plagiarism Software’s Useful to Researchers: Analysis of few Softwares. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 2015. 3(12)
[8] Bast, C.M. and L.B. Samuels, Plagiarism and legal scholarship in the age of information sharing: the need for intellectual honesty. Catholic University Law Review, 2008. 57: p. 777.
[9] Ali, A.M.E.T., H.M.D. Abdulla, and V. Snasel. Overview and Comparison of Plagiarism Detection Tools. in DATESO. 2011. Citeseer.
[10] Zhang, H.Y., CrossCheck: an effective tool for detecting plagiarism. Learned Publishing, 2010. 23(1): p. 9-14.