نشریات ایده جریان های نو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سرعت بالای تحقیقات و پژوهش های علمی این مهم را به وجود می آورد تا نشریاتی به حوزه علوم راه یابند تا بتوانند نیاز دانشمندان و محققان را برای به روز ماندن با خیل وسیع اطلاعات و نتایج علمی فراهم کنند. لذا، در این راستا دسته ای از مجلات با عنوان ایده جریان های نو شروع به فعالیت کرده اند و مقالات مروری را در زمینه های علوم زیستی و پزشکی منتشر می کنند. هدف از این نوع مقالات، مرور مقالات جدید با تاکیدی خاص روی آن دسته از مقالاتی است که در دو سال اخیر به چاپ رسیده اند. به نحوی که موضوعات مورد بحث در آن ها به بخش های مجزا تقسیم می شود، که هر کدام از آن ها سالیانه یک بار مورد بازبینی قرار می گیرند. این گروه از مقالات از طریق ارائه دیدگاه های روشن و قابل فهم متخصصان در مورد پیشرفت های اخیر روی زمینه های معین و فراهم آوردن امکان بررسی جذاب ترین مقالات منتشر شده از معتبر ترین انتشارات، به نویسندگان کمک می نمایند. در واقع آنچه که می توان در مورد این مقالات گفت این است که، ایده جریان های نو به عنوان منبع بسیار گرانبهایی هستند از به روز ترین اطلاعات برای محققان، سخنرانان، اساتید و دانش پژوهان نگارش می شود. این مقالات تنها بر روی کار خود نویسنده تمرکز ندارند، بلکه از دستاوردهای علمی سایر محققان برای نوشتن آن ها استفاده می گردد. البته، خوانندگان این مجلات طیف وسیعی از افراد چون دانشجویان، اعضاء علمی دانشگاه، محققان و صاحبان مشاغل را شامل می شوند؛ بنابراین این نشریات باید دید جامعی در زمینه های مورد چاپ خود داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Current Opinion (Journals)

نویسنده [English]

  • Sara Nourani
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The speed of scientific research makes it important for researches to reach the field of publications in order to stay up to date with the vast majority provides information and scientific results. Therefore, as the idea of the new articles have started to work and review articles in the field of biosciences and medical science publications. The purpose of this type of article is reviewing articles with particular emphasis on those ones that have been published in the last two years. As a topic which is divided into separate sections, each of them will be reviewed once a year. These groups of articles will help the authors by providing clear and understandable comments of experts about recent advances on certain fields and providing the most fascinating review of published articles in the most prestigious publications. In fact, what can be said about these articles is that the flow of new ideas is invaluable as a source of the most up to da te information for researchers, lecturers, professors and researchers. These articles do not focus only on the author’s own work, but also they are used to write about the scientific achievements of other researchers. Of course, readers of these articles are a range of people such as students, faculty members, researchers and businesses, so, these issues should have a comprehensive overview in the field o f printing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current Opinion
  • Publications
  • Review
  • Recent Advances New Idea
[1].Bowden, V. M., Sargent,C. W. (2006). "David Abraham Kronick", AHIP, FMLA, 1917–2006, J Med Libr Assoc., Vol.94, No.4. PP. 484-485.
[2].Peh WC1, Ng KH. (2008). "Basic structure and types of scientific papers", Singapore Med J., Vol.49, No. 7. PP.522-5.
[3].Grant, M. J., Booth, A. (2009). "A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies", Health Information & Libraries Journal, Vol.26, No.2. PP.91-108.