زالوی طبی ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زیست شناسی و قطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

گونه های مختلف زالوی طبی در طول تاریخ در درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. مقاله حاضر مروری بر تاریخچه زیست شناسی و درمان و تکثیر و پرورش این موجود ارزشمند می باشد.  سه گونه زالوی طبی Hirudo medicinalis H. verbana و H. orientalis بیشتر در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته اند. البته زالوی طبی ایرانی (Hirudo orientalis) در سال ۲۰۰۵ توسط Utevsky و Trontelj توصیف شده است. زالوی طبی در زندگی افرادی چون هیتلر، ناپلئون و جورج واشنگتن نقش داشته است. راز اثر زالوهای طبی در آنزیم های متنوعی است که از غدد بزاقی ترشح می شوند و هنگام تغذیه از انسان این آنزیم ها به جریان خون وارد می شوند. برداشت بی رویه زالوی طبی از طبیعت، جمعیت های طبیعی گونه را با خطر انقراض مواجه ساخته است. از طرفی بواسطه احتمال انتقال آلودگی از زالوهایی که از طبیعت جمع آوری می شوند، تکثیر و پرورش این گونه زالو ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا مزرعه تکثیر و پرورش زالوی طبی در مزرعه تحقیقاتی پردیس علوم دانشگاه تهران تاسیس شده است. همچنین کمیته راهبری زالوی طبی متشکل از نمایندگان سازمان های مرتبط جهت تدوین استاندارد تولید، تکثیر، توزیع، نگهداری و درمان و رعایت ایمنی پس از مصرف برای تضمین سلامت و عاری از آلودگی بودن زالو و کنترل، حفاظت و نظارت برداشت زالو از طبیعت و تجدید ذخایر آن تشکیل شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Chronological Journey to Iranian Medicinal Leech, an Amazing Creature

نویسندگان [English]

  • Masome Malek 1
  • Mahmood Khodadost 2
1 School of Biology and Centre of Excellence in Phylogeny of Living Organisms, College of Science, University of Tehran, Iran.
2 Faculty of Traditional Medicine, Shahid Beheshti Medical School, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Historically, several species of medicinal Leeches were used for hirodotherapy. The present article, review the history, biology, therapy and Hirudiculture. Three species of medicinal Leeches including, Hirudo medicinalis, H. verbana and H. orientalis were mostly applied in the traditional medicine. It is worth mentioning that Hirudo orientalis is the Iranian medicinal Leech which was described by Utevesky and Trontelj ) (2005). Medicinal Leech affected the life of several people such as Hitler, Napoleon and George Washington. The secret of Leech is due to the effect of different kind of enzyme which enters the blood during the bloodsucking period. The natural population of Leeches is endangered to extinction, as a result of overexploitation. In addition, there is always possibility of disease transfer by infected Leeches. To overcome these problems, Leech farm of the College of Science, University of Tehran was established. In order to standardize the Leech farming, distribution, captivity, therapy, safety, and terminate used Leeches, a steering committee is launched by members of involved organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal Leech
  • History
  • Hirudiculture
  • Therapy
[1]. https://www.uni-due.de/naturheilkunde/91-0-Education- and-Training.html
[2]. http://www.academyofhirudotherapy.org
[3]. Elliott, J. M. and Kutschera, U. 2011. "Medicinal leeches: historical use, ecology, genetics and conservation." Freshwater Review, 4: 21-41.
[4]. Whitaker, I.S. (2009) Molecular genetics, microbiologicaland clinical analysis of Hirudo species (Leeches) "Implications for use in surgical practice."Gildeprint drukkerijen, Enschede, The Netherlands, 239pp.
[5].http://www.nbcnews.com/id/5319129/ns/healthhealth_ care/t/fdaapproves-leeches-medical-devices
[6] http://www.blutegel.de/egel/opencms/en/blutegel_en
[7]. Petrauskiene, L., Utevska, O. and Utevsky, S. (2009) "Can Different Species of Medicinal Leeches (Hirudo spp.) Interbreed?" Invertebrate Biology, 128(4): 324-331.
[8]. Wells, S. and Coombes, W. (1987) "The status and trade in the medicinal leech." Traffic Bulletin 8, 64-69.
[9].http://www.silesianholisticcenter.com/
[10]. Paruzel, M. (2010)" Practical outline of Hirudotherapy." Naturoterapia Par-med. 147p (In Polish).
[11]. Baskova, I.P. and Zavalova, L.L. (2001) "Proteinase inhibitors from the medicinal leech Hirudo medicinalis."Biochemistry, 66(7): 703-714.
[12]. Baskova, I.P. (2015) "Scientific bases of Hirudotherapy, humoral. Aquarius," Moscow. 228p (In Russian).
[13]. Laufer, A.S., Siddall, M.E. and Graf, J. (2008) "Characterization of the Digestive-Tract Microbiota of Hirudo orientalis, a European Medicinal Leech". Applied Environmental Microbiology, 74(19): 6151-6154.
[14]. Snower, D.P., Ruef, C., Kuritza, A.P. and Edberg, S.S. (1989) "Aeromonas hydrophila infection associated with the use of medicinal leeches." Journal of Clinical Microbiology, 27(6): 1421-1422.
[15]. Graff, J. (1999) "Symbiosis of Aeromonas veronii Biovar sobria and Hirudo medicinalis, the Medicinal Leech: a Novel Model for Digestive Tract Associations." Infection and immunity, 67(1): 1-7.
[16]. Sivachandran, P., Marimuthu, K., Ravichandran, M., Arockiaraj, J. (2013) "Antibiotic susceptibility of body surface and gut micro flora of two aquatic leech species (Hirudinaria manillensis and Hirudinaria javanica) in Malaysia." Journal of Coastal Life Medicine, 1(1): 76-80.
[17]. Herter, K. (1968). "Der Medizinische Blutegel und seine Verwandten." A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 199 pp.
[18] Utevsky, S.Y. and Trontelj, P. (2005) "A new species of the medicinal leech (Oligochaeta, Hirudinida, Hirudo) from Transcaucasia and an identification key for the genus Hirudo." Parasitology Research, 98: 61-66
[19]. Darabi-Darestani, K. and Malek, M. (2011) "Predation in two species of leech under laboratory conditions." Progress in Biological Sciences, 1(2): 11-15.
[۲۰]. جعفری فر، ف. (۱۳۹۲)، "چرخه زندگی و بافت شناسی گنادهای زالوی طبی ایران Hirudo orientalis و بررسی اثر شرایط مختلف در کشت و پرورش آن". پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس علوم دانشگاه تهران.
[۲۱]. شیخ زاده، م. (1394)، "رابطه زالو و باکتری درون همزیست در چرخه زندگی Hirudo orientalis." پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس علوم دانشگاه تهران.