انرژی خورشید جایگزینی برای انرژی های فسیلی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده

نیاز روزافزون به انرژی از چالش‌های کنونی پیش روی بشر است. اندک بودن منابع سوخت‌های فسیلی، اهمیت انرژی‌های نو و تجدیدپذیر را مشخص می‌کند. انرژی‌های تجدیدپذیر به وسیله فرایند‌های طبیعی امکان بازگشت به طبیعت را دارند. از این رو، می‌توانند در بلند مدت بهره‌برداری شوند و جایگزین سالمی برای سوخت‌های فسیلی باشند. خورشید بزرگ‌ترین منبع انرژی در دسترس است. با اینکه فاصله زیاد زمین از خورشید، میزان انرژی خورشیدی جذب شده به وسیله زمین در یک ساعت برای تامین نیاز سالانه جهان کافی است. البته، پخش انرژی خورشید بر سطح زمین یکنواخت نیست. میانگین میزان تابش در هر نقطه از زمین را «خورتاب» می‌نامند. توزیع در سطح گسترده و تغییرهای دوره‌ای مانند دلایل کم بودن سهم انرژی خورشید در تامین نیاز کنونی انرژی جهان است. با این وجود، ایمن و رایگان بودن آن باعث شده است که به عنوان جایگزین اصلی سوخت‌های فسیلی در نظر گرفته شود. روند سال‌های اخیر و پیش‌بینی‌ها این نکته را تایید می‌کنند. فناوری‌های نوین، کاربرد‌های گوناگون و با صرفه‌تر از انرژی خورشید را شدنی کرده‌اند. سلول‌های خورشیدی که قسمت عمده نیاز آتی برق مصرفی جهان را تامین خواهند کرد، نمونه خوبی برای فراگیر شدن بکارگیری انرژی خورشید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Solar Energy,an Alternative for Fossil Energies

نویسنده [English]

  • Amir Naghavi-Azad
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, increasing energy demand is one of the challenges that confront the humankind. Limitation of fossil fuels source clarifies the importance of new and renewable energies. Renewable energy is derived from natural processes that are replenished constantly. Solar energy is one of them. The sun contains extreme amount of energy. The solar energy is not uniformly distributed on the earth’s surface. Insulation is a measure of solar radiation energy received on a given surface area and recorded during a given time. Little contribution of solar energy in the world energy usage is due to the distribution on a very wide area and periodic variations. Nevertheless, the solar energy is safe and free, so it is the best alternative for fossil fuels. Modern technologies serve as approaches to make it more applicable and pervasive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Fossil Fuels
  • Renewable Energies
  • Sun
  • Solar Energy
  • Solar Cell
[۱]. دگانی، م. (1386)" نجوم به زبان ساده، ترجمه خواجه پور، م. ر.". انتشارات گیتاشناسی.
[2]. Willson, R. C., Mordvinov, A. V. (2003). "Secular Total Solar Irradiance Trend during Solar Cycles 21–23., Geophys. Res. Lett., Vol. 30, No. 5, PP. 1984-1987.
[3].Bishop, J. K. B., Rossow, W. B. (1991)." Spatial and Temporal Variability of Global Surface Solar Irradiance", J. Geophys. Res. Vol. 96, PP. 839-858.
[4] علوی پناه س. ک.، شمسی پور ع. ک.، جعفر بیگلو م. (1384). سطوح مختلف در بیابان لوت"، بیابان، جلد الگوی رفتاری دمای ۱۰، شماره ۱، صص 125-142.
[5] ثبوتی، می. (۱۳۹۰). "زمین گرم ارمغان سده بیست و یکم"، انتشارات گیتاشناسی.