برندگان جایزه‌ی نوبل فیزیک

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 شرکت گزلین طب، پارک علم و فنآوری، دانشگاه تهران

چکیده

در بین جوایز علمی در زمینه های گوناگون فیزیک، جایزه‌ی نوبل معتبرترین جایزه‌ی جهانی می باشد. این جایزه از سال 1901 م هر ساله، به پژوهشگران هدیه می‌شود. در برخی از سال‌ها جایزه‌ی نوبل به هیچ کس داده نشده است. بیشتر این سال‌ها مربوط به سال‌های جنگ جهانی اول (1918-1914م) و جنگ جهانی دوم (1939-1945م) هستند. از سال 1901 تا 2011 جایزه‌ی نوبل فیزیک، 6 بار به کسی داده نشده است. در برخی سال‌ها تنها یک نفر، در برخی‌سال‌ها دو و در برخی‌سال‌ها سه نفر به طور مشترک جایزه را دریافت کرده‌اند و در مجموع 105 بار به فیزیک‌ دانان هدیه شده است. در این 105 بار، 192 نوبلِ فیزیک داده شده که تنها یک فیزیک‌دان آن را دوبار دریافت کرده است. جوان‌ترین برنده‌ی نوبلِ فیزیک «لارنس براگ» است که در سن 25 سالگی به همراه پدرش این جایزه را به خاطر تحلیل ساختار بلوری مواد با بکارگیری پرتو ایکس، دریافت کرد. لارنس براگ در بین همه‌ی برندگان نوبل در همه‌ی رشته‌ها نیز جوان‌ترین می باشد. پیرترین برنده‌ی نوبل فیزیک «ریموند دیویس » است که در سن 88 سالگی این جایزه به خاطر شناسایی نوترون‌های کیهانی، به وی داده شد. در بین کشورهای جهان، ایالات متحده‌ی آمریکا بیشترین سهم را داراست. در آسیا تنها فیزیک‌ دانانی از کشورهای ژاپن، چین، هند و پاکستان موفق به دریافت نوبلِ فیزیک شده‌اند. در بین آن‌ها این ژاپن است که با 7 جایزه بالاترین است. تنها فیزیک‌دان مسلمانی که نوبل فیزیک را دریافت کرده، محمد عبدالسلام از کشور پاکستان است. سهم زنان فیزیک‌دان از جایزه‌ی نوبلِ فیزیک تنها 2 جایزه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nobel Prize Winners in Physics

نویسندگان [English]

  • Faramarz Kanjouri 1
  • Masoud Shabani 2
1 Physics Department, Kharazmi University, Karaj, Iran.
2 Gezin Teb Co., Science and Technology Park, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Among the various academic awards in the field of physics, the Nobel Prize is considered the most prestigious international award. Since 1901 the Nobel Prize in Physics is awarded once a year by the Royal Swedish Academy of Sciences. There have been a few years in which the Nobel Prize was not awarded, particularly during World War I and II. The Nobel Prize in Physics was not awarded on six occasions: in 1916, 1931, 1934, 1940, 1941, and 1942. It has been awarded 105 times to 192 Nobel Laureates between 1901 and 2011. John Bardeen is the only Nobel Laureate who has been awarded the Nobel Prize in Physics twice, in 1956 and 1972.
 
The youngest Nobel Laureate in Physics is Lawrence Bragg, who was 25 years old when he was awarded the Nobel Prize with his father in 1915. Bragg is not only the youngest Physics Laureate; he is also the youngest Nobel Laureate in any Nobel Prize area. The oldest Nobel Laureate in Physics to date is Raymond Davis, who was 88 years old when he was awarded the Nobel Prize in 2002. The United States has won the more Nobel prizes in physics. In Asian countries, only Japan, China, India and Pakistan have been awarded the Nobel Prize in Physics. Among them, Japan is in the 1st place with winning 7 prizes. Mohammad Abdus Salam, Pakistani theoretical physicist is the only Muslim scientist who has been awarded the Nobel Prize in Physics. There are only two women in the world who have been won the Nobel Prize in physics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nobel Prize
  • Nobel Laureates in Physics
  • Nobel Prize Awarded Women
[1]. Bishop, J. M. ( 2003). “How to Win the Nobel Prize.“ Harvard University Press.
[2].Agneta, W., Levinovitz N.R. (2001). “The Nobel Prize: The First 100 Years“. Imperial College Press and World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
[3].Keene, A. T. (1998). “Peacemakers: Winners of the Nobel“. Oxford University Press Oxford New York.
[4].Sherby, L.S. (2002). “Odelberg, Wilhelm “.The Who’s Who of Nobel Prize Winners 1901–2000, Oryx Press.
[5].Ronneau. C., Demortier, G., . Leroy, F.(2003). “A Century of Nobel Prizes Recipients“. Marcel Dekker, Inc. New York.
[6].McGrayne, S. B. (1998). “Nobel Prize Women in Science“. Joseph Henry Press, Washington, D.C.
[7].Hitchcock, S. T., Levi-Montalcini, R. (2005). “Nobel Prize Winner “. Chelsea House Publishers.