دیپلماسی علمی و فنآوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران؛ تهران، ایران

چکیده

همکاری های علمی و فنآوری دانشمندان، روابط سیاسی و بین الملل کشور ها را تحت تاثیر قرار می دهد. تاریخ مبین شواهد و نمونه های است که همکاری های علمی روابط دیپلماتیک و تبادل فرهنگی را تقویت نموده است. در قرن بیست و یکم توسعه مستلزم روابط فرد با فرد یا به عبارتی مردم- با مردم است و همکاری های علمی و فنآوری این رابطه را ممکن و میسر می نماید. مقوله دیپلماسی علمی، موضوع تازه ای نیست بلکه در عصر کنونی تاحدودی وسیع تر و عمیق تر از گذشته شده و ضرورت آن ملموس تر شده است.علم و فنآوری موتور محرکه جوامع مدرن و محور اصلی در روند جهانی شدن است. به کمک دیپلماسی علمی مرزهای جغرافیایی بدون نیاز به دیپلماسی عمومی و روابط سیاسی کشورها در هم نوردیده می شود و هیچ مانعی در این مسیر پا برجا نمی ماند. در این نوشتار سعی شده است تا با بیان تعریف جامع از دیپلماسی علمی و فنآوری و کارکردهای مهم آن و همچنین رویکرد کشور به این موضوع، زمینه برای توجه و تمرکز بیش از پیش تمامی متولیان و تصمیم گیران موسسات علمی و فنآوری و دستگاههای سیاسی کشور فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science & Technology Diplomacy

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 1
  • Abolfazl Kiani-Bakhtiari 2
1 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Foundation for the Advancement of Science & Technology in Iran (FAST-IRAN), Tehran, Iran
چکیده [English]

International political relations among different countries can be influenced by the extent of scientific and technological collaborations that may prevail among scientists of these countries. History provides many evidences of how scientific cooperation could help and bolster diplomatic ties and cultural exchanges between different nations. Condition of living in twenty-first century with all its complexities and development of means of communication, requires that we build a greater person to person or people-to-people relationships and this interaction can be made possible through cooperation in science & technology and collaborative science diplomacy. Collaboration in Science and diplomacy of science is not new, it is however, now broader, wider and in depth, and more visible than ever before and where its importance continues to grow.
Science and Technology are driving motors of modern societies towards process of globalization. Through science & technology diplomacy, geographical borders can be set aside beyond those of public diplomacy and where no obstacles stands in the way of scientific relations or prevent from development of such relationship for a longer duration. This paper presents a comprehensive definition of science & technology diplomacy and its crucial role in developing relations between countries. It also depicts Iran approach to this important notion and draw attention of both policy makers in all scientific & technological institutions & political organizations to such diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science & Technology Diplomacy
  • International Scientific Collaboration
  • Science Diplomacy Functions
  • Science as tool for Diplomacy
  • Technology Diplomacy Workshop
  • Tehran 2012 Manifesto
[1]. Hormats, R. D. (2012). "Science Diplomacy and Twenty-First Century Statecraft" .Science & Diplomacy, Vol. 1, No. Washington, DC.
[2]. American Association for the Advancement of Science–AAAS (2012)." Science & Diplomacy Quarterly. March 2012 , Center for Science Diplomacy.
[3]. Nye, J. S. (1991)." Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power". Basic Books. ISBN0465007449.
[4].Armitage, R., Nye ,J. (2007). "Stop Getting Mad, America,Get Smart". The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/05/AR2007120502254.html.Retrieved 18 May 2011.
[5]. "A Brief History of ICSU". ICSU website. http://www.icsu.org.
[6].Turekian, V. C., Neureiter, N. P. (2012). "Science and Diplomacy: The Past as Prologue". Science & Diplomacy. http://www.sciencediplomacy.org/editorial/2012/science-and-diplomacy.
[7]."A Global Endeavour". CERN - the European Organization for Nuclear Research. http://public.web.cern.ch/public/en/about/global-en.html.
[8]."The First Pugwash Conference". Pugwash Conferences on Science and World Affairs. http://www.pugwash.org /about/conference.htm. Retrieved 17 July 2012.
[9].Einstein, A., Russell, B.(1955). "The Russell-Einstein Manifesto". http://www.pugwash.org/about/manifesto.htm. Retrieved 9 July 1955.
[10]."About ASI". African Scientific Institute . http:// asi-org.net/about/.
[11]."Frequently Asked Questions". The Arctic Council. http://www.arctic-council.org/index.php/en/about/ press-room/152-faqs.
[12]."AAAS's Center for Science Diplomacy Launches New Publication". AAAS Member Central. http://membercentral.aaas.org/announcements/aaass-center-science- diplomacy-launching-new-publication.Retrieved March 13, 2012.
[13]."Science & Innovation Policy: Science Diplomacy". SciDev.Net. http://www.scidev.net/en/scienceand-innovation-policy/science-diplomacy/.
[14]. زنجانی، عمید (1386)." سخنرانی در اولین نشست آموزشی و هم اندیشی مدیران روابط بین المللدانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور" به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا ۲۵ خرداد 1386
[۱۵]. خلج، مونا (۱۳۸۸)." دیپلماسی در علم". فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره 44 ص ۲۱.
[16]. Skolnikoff, E.(2007)." International Cooperation: What’s in it for Us?". Journal of International Cooperation in Education, Vol.8, PP.116-118
[17]. Dobriansky. P. (2006)" The Art of Science Diplomacy".US Department of State Magazine, Vol. 502, PP.18-23
[18]. Fedoroff, N. V. (2009)" Science Diplomacy in the 21st Century", Cell, Vol. 136, No. 1, PP11-19.
[19]. Lord K. M., Turekian, V. C. (2007) "Time for a New Era of Science Diplomacy".Science, Vol. 315,PP.769-770.
[۲۰] . بیانیه تهران ۲۰۱۲، تهیه و تنظیم توسط مرکز همکاری های فناوری و نوآوری نهاد ریاست جمهوری خرداد ماه ۱۳۹۱.
دوره 02، شماره 2 - شماره پیاپی 4
خرداد ماه 1391
خرداد 1391
صفحه 71-76
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1391
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1391