مروری بر ضوابط حاکم بر استخدام خویشاوندی در برخی دانشگا ه های جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام و دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشکده علوم ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

استخدام خویشاوندان در بسیاری از دانشگاه های دنیا تابع قوانین سخت گیرانه و محدود کننده است. علت اصلی وضع چنین قوانینی جلوگیری از ایجاد تضاد منافع فردی است. بیشتر مطالعات در زمینه استخدام خویشاوندی در شرکت های خانوادگی انجام شده است که نتایج متفاوتی داشته اند. در مجموع هم نکات منفی و هم مثبت برای استخدام خویشاوندان در یک شرکت ارائه شده است. اما استخدام خویشاوندان در دانشگاهها امری است که در اغلب دانشگاه های دنیا بسیار سخت صورت می گیرد. نوشته حاضر با مرور قوانین برخی دانشگاه های مطرح در بعضی از کشورها در خصوص استخدام خویشاوندی وضع قوانین مشابه را در دانشگاههای کشور توصیه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Policies on the Employment of Relatives in Some North American and European Universities

نویسندگان [English]

  • Marzieh Javadi Arjmand 1
  • Reza Yousefi 2
1 Secretariat for the Advancement of Science and Technology in the Islamic World and Faculty of World Studies,University of Tehran
2 Faculty of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In many universities around the world, there are strict regulations for the employment of relatives. These regulations are implemented to avoid the conflict of individual interests. A lot of research studies have been conducted on the employment of relatives in family firms which have had different results. Overall, these studies show both positive and negative effects for the employment of relatives in family firms. Employment of relatives at universities; however, is restricted by laws. The present paper reviews the employment policies of some important universities in some countries and suggests the implementation of similar policies for the universities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment of Relatives
  • Conflict of Individual Interests
  • University
[1] Hallak, J., & Poisson, M. (2007). "Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can Be Done?", International Institute for Education Planning.
[2] Dyer, W. G. (2006)." Examining the “Family Effect” on Firm Performance", Family Business Review, 19(4), 253-273.
[3] Dagg, A. I. (1993)." Academic Faculty Wives and Systemic Discrimination—Antinepotism and Inbreeding", Canadian Journal of Higher Education, 23(1), 1-18.
[4] Shaffer, H. G., & Shaffer, J. P. (1966). "Job Discrimination against Faculty Wives: Restrictive Employment Practices in Colleges and Universities", The Journal of Higher Education, 10-15.
[5] Werbel, J. D., & Hames, D. S. (January 01, 1996)." Anti-Nepotism Reconsidered: The Case of Husband and Wife Employment", Group and Organization Management, 21, 3, 365-379.