سبک زندگی و سلامت

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروز موضوع سلامت به بخش های متفاوتی تقسیم می گردد. سازمان بهداشت جهانی کشور پیشرفته را کشور سالم تعریف کرده است و سلامت را در چهار بخش عنوان می نماید، سلامت جسمانی، سلامت روحی و روانی، سلامت اجتمایی و سلامت معنوی. اساس سلامت به شیوه و سبک زندگی ارتباط می یابد. سبک زندگی در تغذیه، ورزش، معاشرت، زمان خواب، استفاده از نوع خمیر دندان، تحصیل، عبادت، معامله، استفاده از تلفن همراه، معماری، دوستی با گل و گیاه، محیط زیست، مصرف انرژی، بخشش، مصرف دارو، و سایر موارد است که سلامت را تامین می نماید برای نمونه این شعار مهم ابوعلی سینا که غذای ما باید داروی ما باشد چقدر حکمت در این جمله گهربار نهفته است. این جمله، امروز در دنیای جدید موضوع مهم غذا دارو و غذای فراسودمند را مطرح می نماید که مصرف آن پیشگیری از بیماری می باشد. یا مورد دیگر زمان خواب است. بیشتر مردم تصور می نمایند که خواب فقط برای استراحت است و این موضوع جزء نادانسته ها است که بیشتر سم زدایی از بدن و ساخت هورمون ها و سایر بیومولکول ها در خواب صورت می پذیرد ، اما خواب در چه زمانی؟ بهترین زمان خواب برای تامین مکانیزم های فوق ، مطمئنا زمانی است که تابش نور ماوراء بنفش کاهش و پا متوقف شود، یعنی بعد از مغرب تا قبل از فجر. امروز نسل جوان شب بیداری دارد و در روز می خوابد و از خواب موثر برای تامین نیازهای فیزیولوژی و بیولوژیکی خود محروم شده و در پی آن بیماری های گوناگون جسمی و روحی و روانی را شامل می شود. یا مورد دیگر موضوع استفاده نادرست از تلفن همراه است که در زیر سقف کوتاه و همراه با سایر اشعه ها از قبیل کامپیوتر، تلویزیون، میکرو فر به صورت هم افزا به بدن صدمه می زند و حتی به DNA خود ممکن است خسارت وارد نماید که ممکن است شامل مشکل نلی هم بشود. گریا زمان متوسط استفاده متناوب در روز از تلفن همراه برای افراد سالم ۲۳ دقیقه می باشد که مطمئنا این زمان برای بیماران کمتر است و بستگی به نوع بیماری دارد. بنابراین سبک زندگی برای سلامت انسان و جامعه مهم است که باید سبک های جدید را به مردم آموزش داد. البته لازم است که دانشگاه ها و مراکز علمی موضوع سبک زندگی برای سلامت را به صورت درس و پژوهش به دانشجویان تعلیم دهند و دستاورد های علمی آن را برای مردم عمومی سازی نمایند و در صدا و سیما و مطبوعات اطلاع رسانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle and Health

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

In today’s world, the issue of health is divided into different sections. The developed country is a healthy country and divided health into four sections which are physical health, mental health, social health, and spiritual health. Health is fundamentally related to lifestyle. Different elements of lifestyle such as nutrition, sport, social interaction, sleeping time, dental hygiene, education, worship, trade, misuse of cell phone, architecture, nature friendliness, environment, energy consumption, forgiveness, medicine consumption, etc. are the elements that guarantee health. For instance, Avicenna’s famous slogan that “our food should be our medicine” is a great word of wisdom. In today’s world, this slogan puts forward the important issues of nutraceutical and functional foods whose consumption prevent disease contraction. The other issue is sleeping time. Most people conceive that sleeping is only to get a rest. However, widely unknown that most of body detoxification as well as hormone and biomolecule synthesis take place while we are asleep. But sleeping at what time? The most appropriate time of sleeping for the abovementioned mechanisms to occur is certainly the time when UV radiation decreases or stops, i.e., after sunset till dawn. The youth, today stay up at night and sleep during the day. Hence, they are deprived of effective sleep to meet their physiological and biological needs and this can bring about various physical, mental and psychological problems. Another issue is the misuse of cell phones. Cell phone emissions in enclosed areas with short roofs together with emissions from other devices such as computers, TVs, and microwave ovens synergistically increasing harm the body and even cause damage to DNA which can lead to reproduction problems. Apparently, the average time for the intermittent use of cell phone in a day should not exceed 23 minutes for healthy people. This time is definitely less for the ill and depends on the type of illness. Therefore, lifestyle is an important element for the health of people and society and new lifestyles should be taught to people. It is; however, necessary that universities and scientific centers teach lifestyle for staying healthy to students and publicize their scientific achievements through the media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words