غذادارو و چشم اندازآینده آن

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مرزهای دانش و فناوری روز به روز در حال پیشرفت و گستردگی است. یکی از رموز جامعه موفق بالا بردن سطح کیفیت سلامت عمومی آن جامعه است. امروزه دیگر غذا تنها به منظور تامین انرژی در کشورهای پیشرفته محسوب نمی شود بلکه با استفاده از غذا به صورت هدفمند برای پیشگیری از بیماری و درمان استفاده می شود. مطالعات علمی و پزشکی نشان داده است که رابطه مستقیمی بین تغدیه و سلامت انسان وجود دارد. این رابطه نه تنها اثر کوتاه مدت دارد، بلکه مشخص شده است که اثر طولانی مدت روی بیماری های مزمن نیز دارد. بشر از قرن ها پیش به اهمیت تغذیه در سلامت خود پی برده است. مساله ای که جدید است مشاهدات علمی این موضوع و اصطلاحات تعریف شده علمی است مانند موضوع غذا دارو. اصطلاح غذادارو در سال 1989 مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح از دو کلمه تغذیه و دارو تلفیق شده است. غذاهایی که مصرفشان باعث پیشگیری و یا درمان بیماری خاصی در بدن می شوند به آنها غذادارو می گویند.تمایل عموم مردم در استفاده از غذادارو و گران بودن بسیاری از نسخه های دارویی باعث شده است که ترکیبات غذادارو جایگاه محکمی در دنیای امروز پیدا کنند. استفاده از غذادارو در درمان بیماری ها با حداقل اثرات جانبی در دنیای امروز علاوه بر سلامت دارای سود مالی بالایی می باشد. مطالعات اخیر حاکی از آن است که نه تنها ترکیب غذایی که استفاده می شود می تواند خاصیت غذا دارویی داشته باشد بلکه زمان و مکانی که غذا خورده می شود برخاصیت غذادارویی ماده غذایی اثر بسزایی دارد. با توجه به سرعت پیشرفت علم در حال حاضر تحقیقات بسیار گسترده ای بر پایه علم و دانش روی غذاداروها در حال انجام می باشد. چشم انداز کشورهای پیشرفته برای آینده غذاداروها بر  اساس بنا شده است: 1) ایجاد و پایه گذاری استانداردهای علمی جهت جلوگیری از ایجاد بیماری،2)پایه گذاری سیستم های مختلف جهت پیشگیری از ایجاد بیماری بر اساس آزمایشات پیشرفته انسانی و 3)پایه گذاری و توسعه سیستم های اساسی و علمی جهت انتقال داده های علمی به صنعت برمبنای صنعت سبز و سلامت. در حال حاضر صنعت تولید غذاداروها یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین صنعت ها می باشد ولی با این وجود راه بلندی را در پیش روی خود دارد.چشم انداز آینده غذادارو تولید غذاهایی می باشد که مرز بین غذا و دارو را نفوذپذیرتر سازد. جایگاه صنعت غذا دارو همگام با توسعه جهانی می باید دستگاه های ذیربط و مردم بزودی این شعار را بر زبان همگان جاری سازند ؛ غذای ما داروی ما است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutraceuticals & Its Future Prospect

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Quality healthcare is one of the main goals and purposes of a successful country. Understanding the relationships between foods, physiological function and disease have progressed in recent years, particularly over the past decade. Nowadays foods are not just consumed as sources of nutrients and energy but also provide medicinal benefits.
It has been known for centuries that foods could have medicinal properties, but what is new is the discovered science behind these knowledge and the scientific terms used to describe these properties. One of the most important terms used is nutraceuticals. The term nutraceuticals was coined from “nutrition” and “pharmaceutical in 1989 which is referred to any food or part of a food system that provides medical or health benefits, including the prevention and treatment of disease. Foods are medicine and when used in the right quantities, combinations, time and place can treat a vast range of acute and chronic disorders and diseases. Generally people prefer using nutraceuticals over drugs due to high drug costs and their side effects.
For nutraceuticals, there are three key issues of the technology in the developed countries; (1) estab-lishment of scientific assessment standard for prevention of diseases, (2) establishment of assessment system for disease prevention by human trials and (3) establishment of seamless system to transfer stage from basic research to green industrialization.
Global nutraceuticals market is a very rich and promising market. As a concept, nutraceuticals industry although has grown enormously, is still in its early stages. The list of nutraceuticals being studied is changing constantly which reflects ongoing research, discoveries and consumer demand. The same phenomena should take place in Iran where authorities, green industries and people mostly recognize the importance of the quote; “Let food be our medicine”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words