معماری سبز در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

رویارویی با نیازهای عصر حاضر، بدون به مخاطره انداختن منابع برای نسل آینده مستلزم راهکارهای جدید در عرصه های مختلف از جمله ساخت و ساز است .معماری سبز تجلی مفهوم توسعه پایدار در معماری و شهرسازی است .امروزه با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر،تاسیسات استاندارد برای صرفه جویی در مصرف آب، احداث ساختمان های بادوام، حمل و نقل سالم و چرخه بازیافت پسماند،حداقل آسیب به محیط زیست وارد می شود .معماری سبز در ایران سابقه ای کهن دارد و ایرانیان با بهره گیری هوشمندانه از انرژی های طبیعی و مصالح بومی، بناها و شهرهای سبز ایجاد کرده اند .در معماری معاصر ایران به بهینه سازی مصرف انرژی، هماهنگی با اقلیم و تولید حداقل آلودگی و ضایعات توجه چندانی نمی شود .درحالی  که با استفاده صحیح از مصالح و دانش بومی و تلفیق آنها با فناوری های جدید و بهره گیری از تجربیات متخصصین درموضوع انرژی پاک می توان عناصر معماری سبز را دوباره در کشور احیا نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Architecture in Iran

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Malekian
  • Samaneh Pouryazdi
Department of Natural Resource, Isfahan University of Technology.
چکیده [English]

To meet the needs of the current times without a compromise in the usage of resources of future generations,requires utilization of new strategies and technologies in various frontiers  including construction. Green architecture is a manifestation of the concepts aimed for sustainable development in construction and city building. Today the use of renewable energies, new construction technologies and appropriate materials, durable buildings, clean transport and recycling of wastes; helps to minimize damages incurred to the environment. Iran has a long history of using sustainable architecture in its building construction. Iranians intelligently utilized the power of natural and indigenous materials to construct green buildings and develop the cities. By contrast, in its modern buildings construction, little attention is paid to energy efficiency, balance with nature and producing less pollution and wastes. Proper use of materials and indigenous knowledge, combined with new technologies and expertise know-how and experience in renewable energies, can help to revive the elements of green architecture again in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Renewable Energy
  • Green Buildings
  • Sustainable architecture in Iran
[1]. Rogers, R.(2005). "Action for Sustainability". Japanese Architecture. Vol 60, p.129.
[2].Kelly, E. P., Bramhandkar A., Rosenthal S. P.(2010). "Managerial and Legal Perspectives on the Green Building Movement". Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol 13, pp.683-689.
[3] .Randolph, J., Masters, G. M. (2008). "Energy for Sustainability: Technology, Planning, Policy". Island Press, Washington, DC.
[4] .Edwards, B. (2003). "Green Buildings Pay". Spon Press.
[5] پوریزدی، س. (۱۳۸۸). "بررسی معماری سبز در فرهنگ سنتی ایران ، پروژه کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست. دانشگاه صنعتی اصفهان.
[6]. Register,R. (2006). "Ecocities: Building Cities in Balance with Nature". New Society Publishers
[7] . h t tp:/ /www.howstuffwor k s .com/search php?terms=green+city.
[8].Stilwell, B., Lindabury, S. (2008). "Masdar: Evaluating the World`s Most Sustainable City". Project Report and Planning, College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University, Available at https://courses. cit.cornell.edu/crp384/2008reports/07MASDAR.pdf.