تبدیل تحقیقات علوم پایه به روش های درمانی: رقابتی علمی و جدید در سطح جهانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 موسسه ملی بهداشت،وزارت بهداشت آمریکا،راکویل پایک،بتسد،آمریکا.

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک،دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پس از تکمیل ساختار توالی ژنوم انسان در سال 2003، این شاخه از علم پزشکی به منظور تسریع تبدیل علوم تحقیقات پایه ای و پزشکی به روش های درمانی مؤثر و روش های کاربردی پزشکی برای بیماران پدید آمد .این شاخه از علم پزشکی در واقع اشتراک مساعی بین اپیدمیولوژی، تحقیقات  علوم پایه و بالینی که جایگاه ویژه ای در مراکز علمی دارد است .دیدگاه علمی جاری به نوعی متفاوت از شیوه تحقیقات سنتی می باشد .البته این شاخه از علم، موانعی دارد که شامل چالش های علمی، هزینه، مجوز، مدت زمان دوره آزمایشات بالینی و فقدان متخصصان با سابقه و توانمند است که این موارد می تواند برکاربرد پزشکی تاثیرگذار باشد .علی رغم مشکلات فعلی، آینده این شاخه از علم پزشکی با فراهم کردن متخصصان آموزش دیده با توان انتقال بالا که بتوانند  با بیمار،آزمایشگاه، صنعت و دولت تعامل داشته باشند، خوش بینانه به نظر می رسد .اکثر کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری روی محققین مجرب و طرح های علمی مناسب در نظر دارند قدم های موثری برای تضمین آینده ای درخش ان برای این علم بر داشته اند .در این مقاله، به بررسی فرآیند ها، موانع، فرصت ها و مشکلات این شاخه از علم پزشکی در کشور های پیشتاز در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translational Medicine: A New Global Scientific Competition

نویسندگان [English]

  • Naser Parsa 1
  • Fatemeh Ghamari 2
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 3
1 National Institutes of Health, Ministry of Health, USA
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

After the completion of human genome sequencing in 2003, the field of translational medicine was created to expedite the conversion of the basic and clinical research into effective therapy and medical devices applicable for patient care. Translational medicine is the synergy between epidemiology, basic and clinical research with diversified impacts on the institutions, clinicians, scientists, patients, investors, policy makers and general public. Current scientific vision is somehow different from the traditional research direction. The difference is the enhanced awareness about the difficulties of reaching scientific goals. These difficulties include scientific challenges, outdated infrastructures, cost, licensing, and length of clinical testing and lack of well-trained scientists that all could affect the medical application. Despite the shortcomings, future of translational medicine is still promising by providing highly trained translational research scientists that can engage with patient, laboratory, industry and government. Most developed countries are going forward strongly by investing on their trained scientists and suitable scientific projects which will warrant a profitable future.  In this article, we will discuss the processes, obstacles, opportunities and challenges of translational medicine in countries where they are undisputed scientific leaders in this field in comparison with Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translational Medicine
  • Health Care
  • Applied Research
  • Global Scientific Vision
[1]. Pauling, L., Itano, H., Singer, S.J., Wells, I. (1949)."Sickle Cell Anemia, a Molecular Disease", Science, Vol.110, pp. 543-548.
[2]. Watson, J.D., Crick, F. (1953). "Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid", Nature, Vol.171, pp. 737–738.
[3]. Littman, B.H., DiMario. L., Plebani, M., Marincola, F.M.(2007). "What’s Next in Translational Medicine?", Clinical Science, Vol. 112, pp. 217-227.
[4]. Baird, P. (2001). "The Human Genome Project, Genetics and Health", Community Genetics, Vol. 4 (2), pp. 77–80.
[5]. Manolio, T.A. (2010). "Genome Wide Association Studies and Assessment of the Risk of Disease", New England Journal Medicine, Vol. 363, pp. 166-176.
[6]. Horig, H., Marincola, E., Marincola, F.M. (2005)."Obstacles and Opportunities in Translational Research", Nature Medicine, Vol. 11, pp. 705-708.
[7]. Mankoff, S.P., Brander, C., Ferrone, S., Marincola, F.M. (2004). "Lost in Translation: Obstacles to Translational Medicine", Journal of Translational Medicine, Vol. 2, P. 14.
[8]. Zerhouni, E.A. (2005)."Translational and Clinical Science-Time for a New Vision". New England Journal of Medicine, Vol. 353, pp. 1621-1623.
[9]. Bajaj, A., Desai, M. (2006). "Challenges and Strategies in Novel Drug Delivery Tchnologies",Pharmaceutical Times, Vol. 38, pp. 12-16.
[10]. Lord, G.M., Snape, K., Trembath, R.C. (2008)."Translational Medicine and the NIHR Biomedical Research Centre concept", Qjm-an International Journal of Medicine, Vol. 101, pp. 901-906.
[11]. Wang, X., Wang, E., Marincola, F.M. (2011). "Translational Medicine is Developing in China: a New Venue for Collaboration", Journal of Translational Medicine, Vol. 4, p. 3.
[12]. Collins, F.S.(2011). "Reengineering Translational Science: the Time is Right", Sci Translational Medicine. Vol.3, pp. 90-94.
[13].Yock, P.G., T.J. Brinton, Zenios, S.A. (201)." Teaching Biomedical Technology Innovation as a Discipline", Sci Transl Med. Vol.3, pp. 92-98.
[14]. Paul, S.M., et al.(2010). "How to Improve R&D Productivity: the Pharmaceutical Industry’s Grand Challenge", Nat Rev Drug Discovery. Vol. 9: pp. 203-214.