بررسی جو سیاره زهره

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مؤسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی، زنجان، ایران.

چکیده

در این مقاله تاریخچه تحول جو زهره و عوامل مؤثر آن گردآوری شده است. جو اولیه زهره متشکل از گازهای هیدروژن و هلیوم بوده است، گرانش ضعیف، گرمای حاصل از نزدیکی به خورشید و پدیده گلخانه ای موقعیت فرار گازهای سبک تر از جو را فراهم کرده اند، فعالیت آتش فشانی در س طح سیاره، گازهای دیگری به جو افزوده است که امروزه جو متفاوتی نسبت به جو اولیه در سیاره زهره مشاهده می شود. بررسی داده های فضاپیمای اروپایی ونوس اکسپرس در سال 2006 م وجود ابرهای حاوی قطرات اسید سولفوریک را نشان داد، اختلاف شدید دما بین لایه های بالا و پایین ابر های جو زهره موجب همرفت گرما در دو نیمکره جنوبی و شمالی سیاره در مسیر سلول هادلی شده است. ابرهای جو زهره نورهای تابشی خورشید را بازتاب می کند و پرتوهای فروسرخ تابشی از سطح سیاره را به دام انداخته و گرمایش سیاره را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Venus Atmosphere

نویسنده [English]

  • Roohollah Lotfi
Abdor Rahman Sufi Razi Higher Education Institute, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the history of the evolution of the atmosphere of Venus and the factors affecting it is collected. The initial atmosphere of Venus is composed of hydrogen and helium gases. Weak gravity, heat from the proximity to the Sun and the greenhouse effect have provided escape of lighter gases in the atmosphere. Volcanic activity on the planet surface added other gases to the atmosphere, So today there is a different atmosphere than the initial atmosphere. Analysis of data obtained from measurements a European spacecraft Venus Express in 2006 showed the presence of clouds containing droplets of sulfuric acid. Extreme difference in temperature between the top and bottom layers of clouds is a factor for heat convection in the Hadley cell in the southern and northern hemisphere of Venus. Venus clouds reflect the sun’s radiant light and cause the warming of the planet by trapping infrared radiation emitted from the p lanet’s surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planet Venus
  • Atmosphere of Venus
  • Evolution of Planetary Atmosphere
[۱]. کوپر، ه، هنیستان. (۱۳۸۸). "فرهنگ نامه نجوم و فضا"، مترجم: شادی حامد آزاد، چاپ دوم، نشر طلایی، تهران، 126-۱۳۲.
[۲] آفریدمن، ر، کافمان، و. جی. (۱۳۹۱). "شناخت عالم"، ترجمه شهاب صفری، چاپ نخست، نشر پژواک، تهران، 240-۲۵۹.
[3].Hueso,R., Santiago, P., Hoyos, E., Agust´In S., Lavega, E., J.Peralta. "The Atmosphere Of Venus: Winds And Clouds Observed by V irtis" Venus Express, F´ısica Aplicada I, Escuela Superior de Ingenier´ıa, Universidad del Pa´ıs Vasco,Alda. Urquijo, Bilbao, SPAIN.
[4]. مور، پاتریک، هانت، گری۔ (۱۳۷۲). "اطلس منظومه خورشیدی" مترجم: عباس جعفری، سازمان جغرافیایی کارتوگرافی گیتاشناسی، تهران، 62-76.
[5]. مایردگانی. (1361). "نجوم به زبان ساده"، مترجم: محمدرضا خواجه پور، ویراست سوم، سازمان جغرافیایی کارتوگرافی گیتاشناسی، تهران، 284-294.
[6].Gierasch, P J., Yung, Y L. (2003)."Venus", Cornell University, Ithaca, NY, USA, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA.
[7].Donahve, T.M., Russell, C.T. (1995), "The Venus Atmosphere and Ionosphere and their Interaction With the Solar Wind Overview", University of Michigan, University of California at Los Angeles.
[۸]. دیکسون، رابرت تی (۱۳۸۲). "نجوم دینامیکی"، مترجم: احمد خواجه نصیر طوسی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 226-۲۱۲.
[۹]. زیلیک و اسمیت. (1376). "اخترفیزیک مقدماتی، مترجم: جمشید قنبری و تقی عدالتی، چاپ هفتم، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ۱۸۵-۱۹۷
[10]. Helmut,R.,Kasting,J.F., Chassefière,E.,Johnson R.E., Kulikov, Yuri N.,Tian, F."Atmospheric Escape and Evolution of Terrestrial Planets", Satellites Springer Science &Business Media B.V. 2008.