آموزش و انگیزش در موزه های علوم و فناوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بنیاددانشنامه نگاری و معاون پیشین پژوهش و فناوری موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران.

2 شورای بین المللی موزه(ICOM)وابسته به سازمان فرهنگی،علمی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو.

چکیده

موزه های علوم و فناوری قبل از آنکه یک محیط نمایشی باشند؛ یک محیط آموزشی هستند که هدف اصلی آنها ایجاد فضایی برای مشارکت افراد در یادگیری علم به شیوه ای نوین است .امروزه طراحی موزه های علوم، یادگیرنده محور هستند و آموزش از شنیدن به سمت دیدن و آزمایش کردن سوق پیدا می کند . بدین طریق یادگیری، پایدار و عمیق و کاربردی می شود .در این مقاله پس از معرفی موزه علوم و نقش آنها در یادگیری فعال، در نهایت ویژگی های تعدادی از مهم ترین موزه های علوم در جهان و ایران به طور مختصر مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning and Motivation in Science and Technology Museums

نویسندگان [English]

  • Kambiz Banihashemi 1
  • Leila Khosravi 2
1 Iran Encyclopedia Compiling Foundation (IECF), Tehran, Iran.
2 The International Council of Museum (ICOM).
چکیده [English]

Science and Technology Museums (STM) aside from being places for exhibitions, are places of learning aimed primarily to create an environment for public education and participation in science learning. Nowadays science museums are considered as learner-focused places where education is led through observation, hearing and experimentation. As such, learning becomes deep rooted as well as application-oriented.  In this paper after a brief introduction about science museums, their role in active learning and ultimately some of the prominent features of important science museums around the world and Iran will be compared and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Museum
  • Science and Technology Museum
  • Education
  • Motivation
[۱]. حیدری، فاطمه، ساعتیان، رویا.( ۱۳۸۹). "نگرشی نو به موزه ها ضوابط و دستورالعمل ها)"، تهران، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، مرکز آموزش و تحقیق کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، ص14.
[۲]. بسته نگار، مهرنوش، فرقانی، علی، آخوندی ، علیرضا.( ۱۳۸۷)."موزه های علوم در ایران و جهان"، مجله رهیافت، شماره 43.
[۳]. نفیسی، نوشین دخت.( ۱۳۸۲). " موزه داری"، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها (سمت)، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه )ص 41.
[4]. موسوی نسب، سید محمد رضا." انگیزش و یادگیری"، مجله اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره 1، دسترسی الکترونیک http://eslampajoheshha.nashriyat.ir/node/6
[5]. ابراهیمی قوام، صغری، خاقانی زاده، مرتضی.(۱۳۸۷)." نقش انگیزش در یادگیری". فصلنامه علمی ترویجی راهبردهای آموزش، شماره ۱، ص ۱-۹
[6] .Hall, T., Bannon, L.(2006)." Ireland Designing Ubiquitous Computing to Enhance Childrens Interaction in Museums", Proceedings of the Conference on Interaction Design and Children, pp. 62 – 69, Altamira Press.
[7].Scott, G.(1997). "Situated Motivation and Informal Learning", The Journal of Museum Education Vol. 22, No. 2/3, 1997.
[8] .Henderlong, J., Scott G.,(1996). "Children›s Motivation to Explore Partially Completed Exhibits in Hands-On Museums", Contemporary Educational Psychology, Volume 21, Issue 2, pp. 111–128.
[9]. "The Educational Role of the Museum", Greenheel, EH, Routledge Publications, reprinted, 2001, pp. 146- 157.
[10]. Hugh H. Genoways , "Museum Philosophy for the Twenty-First Century", Science .Centers Creating a Platform for Twenty first Century Innovation, pp.107-111
[۱۱].هاشمی، سید احمد، حیاتی، داریوش.( ۱۳۹۰).» بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دانشگاه آزاد اسلامی لامرد. نشانی الکترونیک: http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=175
[۱۲]. موزه های علم و فناوری - انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معدن، بهار ۱۳۸۸.
[۱۳]. یاوری، حسین، رجبی، زینب. (۱۳۹۰). « آشنایی با موزه های ایران، تهران، مهکامه. [14]. اساسنامه موزه علوم و فناوری. [۱۵]. ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان برای یادگیری، دسترسی الکترونیک:
[16]. http://www.joto-ardebil.blogfa.com/post-1.aspx
[۱۷]. مدرسه موزه؛ مقدمه ای بر یادگیری فعال عبدالعظیم کریمیتهران عابد ۱۳۸۳.