جایزه های علمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تدوین سیاست های تشویقی در زمینه های مختلف صنعتی، تجاری، هنری، علمی از مهم ترین شیوه های رقابت علمی است که نقش مهمی در پیشرفت کشورها ایفا می نماید .ضرورت این امر از جانب پژوهشگران نامی عرصه های علمی مختلف به تایید رسیده است .حمایت های مالی از دستاوردهای پژوهشگران ودانشمندان به منظور دستیابی آسان تر و سریع تر به پیشرفت های علمی وحل مشکلات جوامع بشری در زمینه های مختلف درجوامع پیشرفته موضوعی پذیرفته شده است .کشور های مختلف اعطای جوایز علمی به پیشکسوتان علم و پژوهشگران جوان را در برنامه های نخبه پروری خود قرار داده اند .بعضی از کشور ها از جمله کشور نروژ خواستگاه جوایز بزرگ برای دانشمندان جهان بوده و از این طریق موجب رشد و ترویج علم در جهان می شوند.در این نوشتار سعی شده است که بطور مختصر به معرفی بعضی از جوایز علمی مهم در سطح بین المللی در رشته های گوناگون پرداخته شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Awards

نویسنده [English]

 • Atefeh Poursoleiman
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Formulating persuasive policies on several fields in the industrial, commercial, aesthetic, and science is as important tactics of description competition and establishing scientific prizes that it has an important role in developing of country. The first necessity is from prominent researchers on various scientific fields. Allocating of financial supports of scientists and researchers achievements with a view to a faster and easier accessing to science developments and problems resolution of human communities on varied fields is an accepted issue in advanced communities. Some countries like Norway are the position of big prize for the world’s scientists. In such a way, it is cause of science`s world growth. Briefly in this text try to introducing some important scientific prizes in international field on various sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nobel Prize
 • Abel Prize
 • Fields Prize
 • Crafoord Prize
 • Lasker Prize
 • International Prize for Biology
 • Albert Einstein Prize
 • Panofsky Prize
 • Heineken Prize
 • Ahmed Zewail Prize
 • Holberg Prize
 • Templeton Prize
 • Khwarizmi International Award(KIA)
 • Farabi International Award
[1].http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/articles/life-work/
[2].http://www.biography.com/people/alfrebel-9424195
[3]. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
[4].http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/about/amounts/
[5].http://www.abelprize.no/c53671/artikkel/vis.html?tid=53702
[6]. http://www.fields.utoronto.ca/aboutus/jcfields/
[7].http://www.mathunion.org/general/prizes/fields/details
[8].http://www.crafoordprize.se/abouttheprize.4.2f692b3510dbfce339680003512.html
[9]. http://en.wikipedia.org/wiki/Crafoord_Prize
[10].http://www.laskerfoundation.org/awards/
[11].http://www.jsps.go.jp/english/e-biol/index.html
[12].http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein›s_awards_and_honors
[13]. http://www.aps.org/programs/honors/prizes/panofsky.پcfm
[14]. http://en.wikipedia.org/wiki/Heineken_Prizes
[15].http://www.elsevier.com/physical-sciences/ chemistry/awards
[16]. http://www.holbergprisen.no/en/holberg-international-memorial-prize.html
[17]. http://en.wikipedia.org/wiki/Holberg_Prize
[18]. http://www.templeton.org/sir-john-templeton
[۱۹]. نوروزی ، آذین (1384)." بنیاد جان تمپلتون"، فصلنامه ی رهیافت ، شماره ی 36، تابستان 84، ص۹۲،۹۳و 94
[20]. http://khwarizmi.irost.org/
[21]. http://khwarizmi.irost.org/young/
[22].http://en.wikipedia.org/wiki/Khwarizmi_International_Award
[23]. http://www.farabiaward.ir/fa/module/prize/330/
[24].http://www.farabiaward.ir/fa/menu/About/