زیست شناسی جدید برای قرن 21

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

برگردان از گزارش:
A New Biology for the 21st Century: Ensuring the United States Leads the Coming Biology Revolution
National Research Council Report, ISBN: 0-309-14489-2, 112 pages, 6 x 9, (2009).
زیست شناسی جدید ترکیبی از زیست شناسی با علوم فیزیک، شیمی، کامپیوتر، مهندسی و ریاضی است که سبب درک عمیق تر از سیستم های زیستی و ایجاد راه حل هایی برای حل مشکلات اجتماعی بر پایه زیست شناسی گردیده و همچنین به واسطه ایجاد دیدگاه های جدید سبب پیشرفت علوم مربوطه در حوزه اختصاصی خود نیز می شود. بهترین راه برای سرمایه گزاری بر روی فرصت های منحصر بفرد در علوم زیستی ایجاد یک برنامه ملی بزرگ جهت بکارگیری زیست شناسی جدید به منظور حل مشکلات اساسی اجتماع در حوزه های غذا، محیط زیست، انرژی و بهداشت است. این ترجمه خلاصه ای برگرفته از گزارش انتشاراتی آکادمی آمریکا تحت عنوان «زیست شناسی جدید برای قرن ۱۲۱ می باشد که در طی نشست تخصصی با دانشجویان دکتری بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس به بحث و بررسی گذاشته شده است.

عنوان مقاله [English]

A New Biology for the 21st Century

نویسندگان [English]

 • Khosro Khajeh
 • Bahareh Dabirmanesh
 • Mina Bahri
 • Mahshid Hosein zade Dehkordi
 • Samira Ranjbar
 • Zahra Sadat Rezaei Daryakenari
 • Golnaz Sadeghnezhad
 • Mohammad Salehi
 • Hossein Salehi-Sedeh
 • Hamed Ghadiri
 • Fahimeh Ghavamipour
Department of Biochemistry, Faculty of Biological Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

New Biology is integration reintegration of the many sub-disciplines of biology. It is an integration of biology with physics, chemistry, computer science, engineering, and mathematics that will permit deeper understanding of biological systems, which will both lead to biology-based solutions to societal problems and also feedback to enrich the individual scientific disciplines that contribute new insights. We believe that the best way to capitalize on the unique opportunity presented by emerging capabilities in the life sciences is to undertake a bold national program to apply the New Biology to the solution of major societal problems in the areas of food, environment, energy and health. This report represents a collective effort of academic members, PhD students in Biochemistry for translation of the book entitled “New Biology for the 21st Century” during professional sessions and meetings at Tarbiat Modares University.