اخلاق در علم و فناوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه شیمى، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

با رشد علم و فناوری که متعاقب انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، مباحث اخلاق در علم و فناوری نیز مورد توجه قرار گرفت. حوادثی چون انفجار اولین بمب اتم، پیشرفت های علم ژنتیک و دستیابی به نقشه ژنتیکی انسان به نگرانی های اخلاقی عمق بخشید و باعث ایجاد جنبش های اخلاقی در جهان گردید و شاخه ای از علم اخلاق تحت عنوان اخلاق حرفه ای شکل گرفت. کانون ها و کمیته های متعددی در حمایت از اخلاق در علم و فناوری ایجاد شد. به موازات این تحولات مباحث مربوط به اخلاق در علم و فناوری پا به عرصه محیط علمی گذاشت و به طور جد مورد توجه دانشگاه های جهان قرار گرفت و واحدهای درسی در زمینه اخلاق در علم و فناوری در سطوح مختلف دانشگاهی برای رشته های گوناگون ارایه گردید. اگرچه حرکت بسوی اخلاق آغاز شده اما تا اخلاقی شدن علم و فناوری راه زیادی در پیش است. چرا که بسیاری معضلات از جمله شبیه سازی ها، دست کاری های ژنتیکی در انسان ها، حیوانات و گیاهان، عرضه داروهای ناآزموده به بازار، تخریب های محیط زیست، تولید سلاح های کشتار جمعی و سایر موضوعات رو به رشد هستند. ضروری است که یک نهاد موجه قانون گذار و ناظر در سطح جهانی ایجاد گردد تا موضوع اخلاق در علم و فناوری را هشدار و نظارت نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics in Science and Technology

نویسنده [English]

  • ‪Mousa Bohlooli
Department of Chemistry, College of Science, University of Zabol, Zabol,Iran
چکیده [English]

After the industrial revolution, the science and technology developed rapidly in entire world and the issue of ethics in science and technology was existed in parallel. Moral concerns was profundity by events such as the first atomic bomb explosion, genetic progress and achieve the human genetic map and caused ethical movement in the world. A branch of ethics was organized as professional ethics and several committees formed to support ethics. Concurrently, issues of ethics in science and technology enter to academic environment and many universities in the world attention to teaching ethics and they were presented ethical courses at various levels at the Universities. Although the move toward ethics in science and technology was started but there is a long way to be ideal. At the present many problems are growing, such as simulations, genetic manipulation in humans, animals and plants, not the insure tests for drugs safety, environmental degradation, weapons of mass destruction and other happens. It is essential to create a legislative and supervisory institution in the world to hint and control the unethical research and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics in Science and Technology
  • Bioethics
  • Computer Ethics
  • Human Simulation Ethics
  • the Ethics Courses
  • International Legislative Institutions in Ethics
[1] Gabbay, Dov M., Meijers, A. Thagard, P., Woods,J.(2009). Philosophy of Technology and Engineering Sciences: The Interaction of Ethics and technology in Historical perspective, Elsevier B.V. , Amsterdam1192-1147.
[2] Resnick,D.B.(2005). The Ethics of Science: An Introduction, Taylor and Francis e-Library, London.
[3] Prawitz, B., Westerstahl,D.(1994). Logic, Methodology and Philosophy of Science: Conceptual Issues in Ethics of Science and Technology, Elsevier Science B.V., Amsterdam551-537.
[4] Linda M. Sweeting, Ethics In The Physical Science Course Outline and Reference Books: An Ethics Course for Science Majors, 14th Biennial Conference on Chemical Education, Towson State University.
[5] Peter J. W.,(2003). The Rebirth of Bioethics: Extending the Original Formulations of Van Rensselaer Potter, The American Journal of Bioethics, 31-26 ,(4)3
[6] Terrel, B.( 2008). Computer and Information Ethics, (Stanford Encyclopedia of Philosophy), Metaphysics Research Lab, CSLI, Stanford University.
[7 Hayden, H., Melanie. (2009).The science and ethics of human admixed embryos, J. Obstetrics ,Gynecology and Reproductive Medicine,((2009 239-235.
[8] Vojnits, K., Bremer, S.(2010). Challenges of using pluripotent stem cells for safety assessments of substances, Toxicology 17–10 , 270.
[9] Sugarman,J.(2008). Human Stem Cell Ethics: Beyond the Embryo, Cell Stem Cell, 533-529.
[10] Schechter, J. (2010). Promoting Human Embryonic Stem Cell Research: A Comparison of Policies in the United States and the United Kingdom and Factors Encouraging Advancement, Texas International Law Journal,629-603 ,(603)45.
[11] Loui, M. C. (2005). Educational Technologies and the Teaching of Ethics in Science and Engineering, Science and Engineering Ethics, 11 446-435 ,
[12] Van der Burg, S., Ibo van de.Poel. (2005) Teaching Ethics and Technology with Agora, an Electronic Tool, Science and Engineering Ethics,297-277 , 11.
[13] Smith,M., Martha.(2002). Global Information Ethics: a Mandate for Professional Education, August 68 ,24-18th IFLA Council and General Conference, Clarion University Pennsylvania, USA.