سى سال در علم؛ نهضت هاى دوره اى در تولید دانش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله تحلیلی، ارتباط میان عوامل جغرافیای سیاسی و فعالیت های علمی را مبتنی بر داده های مربوط به مقالات منتشر شده در یک دوره ۳۰ ساله (۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹) مورد بررسی قرار میدهد. این تحلیل با استفاده از روش های کتاب شناختی، بر نهضت های بزرگ دوره ای در جغرافیای سیاسی تولید دانش تمرکز می کند. در وهله اول، سیر تکاملی بروندادهای علمی مربوط به کشورهای شوروی سابق و بلوک شرق و سپس آسیای میانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ پس از آن چگونگی شکل گیری مجدد نقشه جهانی علم در آسیا بررسی می شود. فروپاشی شوری سابق در سال ۱۹۹۱، به نوعی تاثیر عمیقی بر تولید علم در اکثر کشورهای عضو پیمان ورشو داشته است. در حالی که اکثر جمهوری هایی که شوری سابق را شکل میدادند شاهد افول تولیدات علمی خود بودند. بسیاری از کشورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی، نظیر لهستان و نیز کشور های لیتوانی و استونی که از اتحاد جماهیر شوروی خارج شدند، به سرعت مشارکت خود را در علم جهانی افزایش دادند. در کل، رشد تولید علم در آسیای میانه، با حضور ایران و ترکیه در خط مقدم کشورهای این منطقه، سریع بوده است (تقریبا ۴ برابر سریع تر از سطح رشد جهانی)؛ بویژه کشور ایران در تقویت قابلیت های علمی خود بیشترین سرعتی را که جهان در طی دو دهه اخیر شاهد آن بود، از خود نشان داده است. رشد علمی ایران حاکی از تاکید آن بر حوزه های علمی راهبردی و خاص می باشد و شاید بتوان گفت که این رشد نتیجه برنامه های توسعه ای فناوری هسته ای بحث برانگیز ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

30 Years in Science Secular Movements in Knowledge Creation

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Saboury
  • Samaneh Naderi-Jolodar
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper is a report of Science-Metrix of Canada in 2010, which has been translated to the Persian language without any interference and possession. Although the content of this paper is very interesting; however, in some cases, for examples the number of martyrs in imposed war and also the relationship between any researches with the nuclear research in Iran are not compatible with the opinions of interpreters. The original English text of this paper has been taken from the internet site of www. science-metrix.com/30years-paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Movement
  • fall
  • and Rise of Knowledge Creation
  • Scientomertics
  • Regional Scientific Movements
این مقاله، برگرفته از انتشارات Science-Metric کانادا در سال ۲۰۱۰ بوده و عینأ بدون دخل و تصرف ترجمه شده است. بنابراین، اگرچه مطالب مقاله بسیار جالب و خواندنی است، اما در مواردی از جمله آمار تعداد شهدای جنگ تحمیلی و یا ارتباط دادن پیشرفت تمام شاخه های علمی کشور با موضوع تحقیقات هسته ای با نظر مترجمین همسو نیست. متن انگلیسی آن از پایگاه اینترنتی
30years - paper / www . science - metrix . comگرفته شده است.)