علم؛توانمندی پویا

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

علم توانمندی پویاست و فناوری مناسب و زیست سازگار از علم گسترده و پویا و علوم بین رشته ای ظهور و بروز می نماید. کشورهایی که سهم بالاتری از تولید علم دارند در زمره کشورهای موفق از نظر فنآوری و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز به شمار میآیند. علم، قوه محرکه فناوری، اقتصاد، امنیت و سلامت هر کشور محسوب می شوند. فناوری و اقتصاد منفک از علم امکان پذیر نیست و علم جدا شده از هستی نیزگوهر و مایه ای ندارد. اساس آبادی هر ملک به حضور انسان های دانش مدار و خردمند متکی است که پیشرفت و سلامت را برای بشریت به ارمغان می آورند. دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان، اندیشمندان و متخصصان می توانند به کمک علم توانمندی پویا ایجاد نمایند. بگونه ای که قادرند از صفر و یک بزرگترین انقلاب نرم افزاری، اطلاع رسانی و اقتصادی را رقم زده، درگاه های مجازی را به عنوان واکنش دهنده های اطلاعاتی و فرآورده های جدید از طریق ماشین و ابزار ایجاد نمایند. همچنین این قشر از جامعه می توانند با ایجاد دنیای مجازی اسرار دنیای حقیقی را رصد و از آنها الگو برداری نمایند، با واکنش دهنده های اطلاعاتی حرکت های بزرگ فرا زمینی انجام داده و با ساخت رباط ها و نرم افزارهای پیشرفته جراحی هایی را از راه دور در آسمان، دریا و زمین انجام دهند.
ایرانیان در قدیم از دانشمندان فرا زمینی برخورداربودند که قوی ترین تقویم عالم را ترسیم و آسمانها را با دلی شفاف رصد مینمودند و خبرهای آسمان ها را برای زمینیان به شکل عرفان و شعر بیان مینمودند. آنها رصد کنندگانی بودند که در بعضی از جهات از فناوری های امروز جهان تیزبین تر و پیشروتر بودند. موفقیت های بشریت به دست انسانهای خالق، دانش مدار و مجرب رقم خورده است. دانشگاه ها و مراکز علمی نقش و سهم بزرگی را در پرورش این افراد و به تبع آن در توسعه رفاه اجتماعی بشر ایفا نموده اند، زیر ساخت اصلی برای پیشرفت انسان ها آموزش و پرورش است، بنابراین می باید برای بنای مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی کیفی با نظام های ارتباطات جهانی به صورت مجازی و فیزیکی سرمایه گذاری نمود. مراکز علمی و ارتباطی مجازی همیشه و در همه حال به صورت پیوسته و همزمان مشغول به کار هستند. مسئله بسیار مهم این است که مراکز علمی بعنوان مغز افزار توانمندی پویا تولید میکنند و با تولید دارایی های نامشهود و مکمل ارزش افزوده ماده اولیه خام را چند صد برابر افزایش دهند. دارایی مکمل، علم است نه فناوری. فنآوری منتج از علم می تواند منجر به تولید ثروت و در نتیجه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی پایدار شود. علم را می باید جهانی تولید کرد و محلی و بومی به کاربست. پشتیبانی از دانش و دانش مداران می تواند اقتصاد پایدار و جامعه سالم و فناوری زیست سازگار و محیط زیست پایدار را ایجاد نماید. امید است مسئولان کشور برای زیرساخت اقتصاد دانش بنیان و زیست سازگار و سلامت برنامه ریزی نمایند که ریشه تمام پیشرفته ها و توسعه یافتگی در دانش و حکمت نهفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Capability of Science

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

It seems that good and effective works result from a good thought. A good technology that is bio-compatible is born out of extensive knowledge and interdisciplinary sciences. Countries with greater shares of knowledge production and contribution are successful countries in terms of economy and welfare. Knowledge is the stimulating engine of technology, economics, security, and well-being of all countries. Technology and economics are not possible without science and science detached from the universe has no value and brilliant. Knowledgeable and wise people who can bring progress and well-being to all human beings are the roots of development in every country. Scientists, researchers, students, thinkers and experts can produce value added.
They can bring about the biggest economic, information, and software revolution from zero and one (bit=basic unit of information in computing and digital communications). They can create virtual portals as a new information reactants and products using machines and tools. Through the creation of virtual world, they can observe the secrets of the real world and imitate them. They can make large extraterrestrial moves using information reactants. By making software robots, they can conduct remote surgeries all over the universe (on earth, in the sky and the sea). In the past, Iranians had extraterrestrial scientists who devised the best calendar in the world and observed the skies and expressed their observations to the people on earth through poetry and mysticism. They were observers who were, in some ways, sharper than today’s technologies.
All human achievements have been the results of the efforts of innovative, knowledgeable, and experienced people. Universities as well as scientific centers have played a great role in training such people who can bring social welfare for humanity. Hence, the main infrastructure for progress is based on the education and nurture of human beings for which investment should be made in the building of schools, universities, qualified scientific centers, and virtual and physical global communications. Science centers as well as virtual communication centers can work simultaneously and continuously. The most important issue; however, is that scientific institute is research based center and not just service organization. They are think tanks with intangible and complementary assets which produce dynamic capability led to value added. Complementary asset is science not technology, academic paper is like soul in the body and makes it valuable. In order to publish academic papers, there should be cooperation among a wide range of scientists at national and international levels. There should be a worldwide assessment of the quality of the paper; so that, good and fundamental works can be done. Science should be produced globally and applied locally and indigenously. Advocating knowledge and supporting knowledgeable people can create sustainable economy and healthy society, biocompatible products and sustainable environment. It is hoped that country officials plan for the infrastructure of knowledge-based, biocompatible, and healthy and green economy since all goodness stem from knowledge and wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words