کارت هوشمند سلامت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه زیست شناسى دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامى مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

گزارش ذیل بیان می دارد که چگونه یک شخص در یکی از دورافتاده ترین روستاهای تحت پوشش شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند با در دست داشتن کارت هوشمند سلامت در زمان کوتاه داده های آزمایشی - پزشکی خود را به طور مستقیم در سامانه آزمایشگاه هوشمند در محیط امن وارد نموده و در سوابق پزشکی خود ثبت کند و از رهنمودها و توصیه های پزشک مختص به خود بهره مند شود. فناوری آزمایشگاه هوشمند و سلامت کارت، این امکان را برای دولت الکترونیک فراهم می آورد تا با صرف هزینه کمتر و صرفه جویی در زمان، طرح توسعه سلامت ملی را پوشش بخشد و همراه با کاهش هزینه های جانبی خدمات پزشکی و درمانی، امکان انجام طرح آزمایش های پزشکی دوره ای ملی و ایجاد پرونده های پویای پزشکی را فراهم آورد و در این راستا راهبردهای های مناسب جهت پیشگیری در زمان مناسب فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intelligent Health Cards

نویسندگان [English]

  • Jamshidkhan Chamani
  • Sahar Ajab-Shir
Department of Biology, Faculty of Science, Islamic Azad University- Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This report describes how a rural in an abandoned village supported by ICT, an individual may take his blood test in less than 10 minutes, saves his medical data on his health card under the protection of a safe and secure system, then according to his test results, takes practical advises from his specialist doctor. Health card and intelligent laboratory technology provides an ample approximately for the government to improve national health supports and cover up national health projects through reducing time-financial expenses and evaluating dynamic health dossiers. This intelligent laboratory helps taking on-time and suitable strategies for prevention and helps to identify medical needs of every area and allows the decision makes to lamp up with timely and suitable strategies to prevent so many disease as well as identity needed medical card for every distinct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Health
  • ICT (Information and Communication Technology)
  • Intelligent Health Card
  • Intelligent Laboratory
[۱] بتولی، زهرا.( ۱۳۸۵). " سلامت الکترونیک چیست؟ "نما۔ مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره ی دوم دوره ی ششم / آبان – ۸۵
[۲] شعبانی، احمد (۱۳۸۳) "توسعه ی برنامه های پزشکی الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی "علوم اطلاع رسانی دوره ی ۲۰زمستان ۸۳
[۳] چاروسه، امین. "مبانی فناوری اطلاعات کاربردهای فناوری اطلاعات در پزشکی انتشارات دانشگاه قزوین.
[4] Gould,J., Hood L., and J.R. (2008). Heath, Nature Biotechnology 1378-1373 26.
[5] Heath, J., Gilloon, E.W.(2008). Genetic Technology Magazine, 46-40, 28
[6] John , W., and Joe,P.(2002) Strategies Panning for Information Systems, 3rs Edition, New York, John Wiley and Sons, 2002.
[7] Petricoin, E.F and Liotta, L.A.( 2003). FDANCI Clinical Proteomics Program, Division of Therapeutic Proteins, Center for Biologic Evaluation and Research, Food and Drug Administration, Bethesda, MD 20892, USA, 1 March.
[8] Mclean, T.E., Wetherbe, J. (1999). Information Technology for Management, New York, John Wiley and Sons.
[9] Hansell, D.M., Yang G.Z.(2000). Computerized Decision Support in Medical Imaging, IEEE EMB 96-89 ,21.
[10] Ramirez, R. (2001). A Model for Rural and Remote Information and Communication Technologies: a Canadian Exploration Science ,25 78-53.