کتابخانه دیجیتالى جهانى

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه کاشان، ایران.

2 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

چکیده

امروزه نیاز به دانش و منابع مستدل علمی و فرهنگی نه تنها در بین فرهیختگان و دانش پژوهان احساس می شود بلکه این نیاز در بین اقشار مختلف جوامع دنیا نیز مشهود است. به دنبال افزایش آگاهی های مردم لازم است تا منابع مورد نیاز بطور رایگان و بدون محدودیت زمانی و مکانی در دسترس آنها قرار گیرد. این نیاز عمومی موجب شده تا یک کتابخانه دیجیتالی جهانی مجهز به چندین زبان در فضای مجازی اینترنت راه اندازی شود. کتابخانه دیجیتالی جهانی سعی بر این داشته تا قدمی مؤثر در راستای دسترسی آسان و متمرکز به چنین منابعی به خصوص تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی برداشته شود. در این نوشته تلاش بر معرفی اجمالی این کتابخانه و ذکر برخی از ویژگی های آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

World Digital Library (WDL)

نویسندگان [English]

  • Hossain-Ali Rafieepour 1
  • Samira Zarvandi 2
1 Biotechnology Group, Faculty of Science, University of Kashan, Kashan, Iran
2 MSc of biotechnology, Zanjan University of Medical Sciences and Health Services
چکیده [English]

Nowadays scientific and cultural references are needed not only among the students and researchers but also for all rank of societies. To increase the knowledge of people, it is necessary to access freely to required references in every time and places. This general requirement caused the establishment of world digital library (WDL) with multilingual translation in a cyberspace; WDL is going to create an internet-based, easily-accessible collection of the world’s cultural, historical and geological riches which include promoting knowledge of societies and cultural diversity on the web. In this article we introduce this library and some of its treasures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Digital Library
  • Internet Cyberspace
  • No Limitation of Time and Place
(1)http://www.wdl.org/en/item/2679/zoom.html##(2)http://www.wdl.org/en/about/partner.html