فلسفه ایجاد بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران و نشریه نشاء علم

همکاران

نویسنده

گروه تئوری اطلاعات، ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

بنیاد پیشبرد علم و فناورى در ایران، در راستای کمک به سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارتقاء و اصلاح الگوهای علم و فنآوری در کشور، در سال 1386 به همت جمعى از استادان، در قالب بنیادى مستقل و غیر دولتى تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده و برنامه هاى گوناگون علمی و پژوهشی را در راس برنامه های خود قرار داده است که از آن جمله می توان به مواردی همچون: کمک به سیاست گذارى علمى،آینده پژوهی علمى، علم سنجی، مطالعات مربوط به علوم نوظهور، فناوری های نو و برتر، رتبهب ندی دانشگاه هاى آسیا، ایجاد بخش بیو انفورماتیک با مشارکت اعضای هیات علمی متخصص، مجرب و دانش آموختگان و دانشجویان اشاره نمود. پیش بینی می شود طرح ها و پروژه های تعریف شده، به ایجاد موج جدیدی از تحرک علمی در کشور کمک کند. از دیگر فعالیت های مهم بنیاد، آماده سازی و انتشار نشریه نشاء علم است که با ابراز خرسندی نخستین شماره آن تقدیم جامعه علمی کشور می گردد. این نشریه با هدف، سیاست پژوهی علم و فنآوری، اطلاع رسانی، ترویج علم، کمک به مدیران مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر علمی کشور و همچنین جهت دهی به نخبگان، پژوهشگران وعلاقه مندان به نوآوری های علمی، پژوهشی و فنآوری منتشر شده است. همانگونه که در عنوان نشریه نیز مشهود است، این نشریه قصد دارد تا با رصد و فرهنگ سازی موضوعات علمی نو پدید که کمتر بدان پرداخته شده است زمینه و شرایط نشاء و بارورى آنها را در کشور فراهم نماید. انتخاب اعضای تحریریه توانمند علمی و اجرایی، مبین هدف گذاری افق های درخشان علمی و اثرگذاری بالا در روند فرهنگ سازی، سیاست گذاری و برنامه ریزی امور علمی و فنآوری میب اشد. از جامعه علمی و علاقمند به توسعه کشور دعوت مین مایم تا با مساعدت های علمی و معنوی خود، شرایط را برای پویایی و ارتقاء روزافزون نشریه نشاء علم فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing the Foundation for the Advancement of Science and Technology in Iran (FAST-IRAN)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Aref
Sharif University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to help policy-making, planning, promotion and reform of science and technology models in the country, Foundation for the Advancement of Science and Technology in Iran (FAST-IRAN) was established in 2007 by a group of distinguished professors, in the form of an independent and non-governmental foundation. The various scientific and research programs defined for FAST-IRAN, including: assistance to scientific policy-making, scientific futures research, scientometrics, studies related to emerging sciences, new technologies, ranking of Asian universities, the establishing the Bioinformatics Section with the participation of specialized members. The defined plans and projects are expected to help create a new wave of scientific mobility in the country. Another important activity of FAST-IRAN is the preparation and publishing of journal which is named “Science Cultivation”. The first issue of this journal presented to the scientific community with satisfaction. The aim of journal is the publishing the science and technology policy, assisting the scientific decision-making centers, as well as orienting elites, researchers and those interested in scientific, research and technological innovations. This journal intends to provide the background and conditions for cultivation of science via the new scientific topics that have been less addressed. The selection of capable scientific and executive editorial staff indicates the goal of bright scientific horizons and high effectiveness in the process of culture-making, policy-making and planning of scientific and technological affairs. We invite the scientific communities and those interested in the development of the country to provide their idea and papers for publishing in Science Cultivation with their scientific and spiritual assistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FAST-IRAN
  • goals of establishing Science cultivation journal
  • policy-making
  • planning
  • promotion