ماسه نفت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

تولید انرژی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری بوده و تولید انرژی از طریق نفت خام یکی از قدیمی ترین شیوه های آن محسوب می شود. بطوری که صنعت نفت، امروزه از مهم ترین صنایع در جهان به شمار می آید. نوسان قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کنندة آن دارد. بنابراین امروزه نیاز به راه های تولید انرژی متنوع و جایگزین بدیهی به نظر می رسد. یکی از روش های جایگزین نفت خام متعارف، استخراج نفت از ماسه های نفتی می باشد. نفت خام سبک غیرمتعارفی که از درون سنگ های عمدتا رسوبی (ماسه های نفتی) استخراج می شود، به تازگی به عنوان رقیبی برای نفت استخراج شده به شیوه های متعارف مورد توجه واقع شده است. این محصول که ماسه نفت نام دارد، از دیرباز وجود داشته است؛ اما بدلیل هزینه تولید بالا، استخراج آن مقرون به صرفه نبوده است اما اکنون در بعضی از کشور ها استخراج و مصرف می شود. هزینه فعلی تولید این محصول بالاست، اما در آینده نزدیک ممکن است فناوری های جدید سبب کاهش هزینه ها شده و ادامه تولید آن برای کشورهای مصرف کننده نفت دارای این نوع ذخایر جذابیت اقتصادی پیدا کند که در این صورت کشورهای دارای ذخایر نفت زیر زمینی بایستی چاره ای برای مواجهه با این شرایط بیندیشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shale Oil

نویسنده [English]

  • Leila Fotouhi
Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Energy production has always been a major concern of human and energy obtained through crude oil that is one of the oldest methods, so that the oil industry is one of today’s most important industries. Fluctuations in oil prices have significant impact on producer and consumer country’s economy. Thus, today, the need for diversification of energy routes and alternatives seem obvious. An alternative method of conventional crude oil is oil extraction from oil shales. Mainly sedimentary rocks of crude oil (oil shale) are extracted, is just considered as a rival for the oil extracted by conventional methods. This product which is called “shale oil” has long been known, but due to the high cost of production, its extraction is postponed, and now, in some countries it is extracted and consumed. Currently the cost of shale oil production is high, but in the near future new technologies may reduce costs and bring economic attractiveness for consuming countries that have such reserves. In such case, countries with crude oil reserves should think how to face with this new situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shale oil
  • Shale oil reserves
  • Shale oil economy
[1]. www.en.wikipedia.org.
[2] .Moody, R. (2007). "Oil & Gas Shales, Definitions & Distribution In Time & Space". In The History of On-Shore Hydrocarbon Use in the UK.
[3] .Dyni, John R. (2006). "Geology and Resources of Some World Oil-shale Deposits". Scientific Investigations Report 2005–5294 . United States Department of the Interior, United States Geological Survey.
[4]. www.isna.ir/fa/92062918277
[5]. www.oilcenter.blogfa.com.
[6].NPR›s National Strategic Unconventional Resource Model (2006). United States Department of Energy.
[7] . عارفی، احمد (۱۳۹۰). "نفت شیل ؛ بازیگر تعیین کننده آینده نفت در دنیا". پایگاه تحلیلی خبری نفت، انرژی و اقتصاد، مورخ پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ کد مطلب: 2688.
[8]. هزاوه ای، هادی و مقدسی، عبدالرضا (۱۳۸۷). بررسی روش های جدید استخراج و تولید نفت از سنگهای نفتی". اکتشاف و تولید نشریه فنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران، شماره ۵۰، صص۳۹-34
[9]. www.shana.ir/fa/newsagency/204827.