انسان، محیط و بیماری از نگاه خردمندان ایرانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

چکیده

اندیشه ارتباط بیماری ها با محیط در حدود 2400 سال پیش به وسیله بقراط در رساله آب، هوا و مکان بیان گردید. است در ایران اندیشه ارتباط بیماری ها با محیط از سابقه و قدمت دیرینه ای برخوردار بوده است.این موضوع را نه تنها پیش کسوتان عرصه پزشکی و بهداشت بلکه عرفا و شعرای ایران باستان نیز به آن توجه داشته و می دانسته اند که یک بیماری بخصوص، ممکن است ویژه منطقه خاصی باشد و به این موضوع آگاهی داشته اند که ممکن است یک بیماری با داروهای متفاوتی درمان شود. عوامل اصلی تاثیر گذار در سلامتی انسان شامل وراثت ، محیط طبیعی غیر زنده، محیط طبیعی جاندار و محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در فرهنگ ایرانی نقش وراثت، محیط و یا اثر متقابل آنها در شکل گیری سلامت و بیماری در متون پزشکی و تاریخی به روشنی بیان شده است. بنابراین توجه به این موضوع ضرورت پیدا می کند. بکار گیری راه کاری های این متون ارزشمند می تواند نقش مهمی در کاهش انواع بیماری های جسمی و روحی ایفا نماید. سازمان بهداشت جهانی باید بیشتر به نقش عامل انسانی و نهاد های وابسته به آن در ایجاد بیماری توجه نماید و کوشش نماید تا میزان عوامل مختلف محیطی را در بروز بیماری ها مشخص کند. هدف این مقاله نشان دار کردن این بخش از تفکرات از نگاه خردمندان ایرانی در بهبود کیفیت زندگی و یا سلامت در جامعه است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human, Environment and Disease from the Viewpoint of Iranian Intellectuals

نویسنده [English]

  • Rohollah Dehghani
Environmental Health Department, Faculty of Health and Research Centre for Health-Related Social Determinates, Kashan. University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
چکیده [English]

The idea of diseases associated with environmental conditions was expressed about 2,400 years ago by Hippocrates. In Iran this idea has a long history .This idea was a concern of pioneers of field of medicine, the musicians, and poets of the ancient Iran. They knew that a particular disease may be specific to a certain region and were aware of this that this disease may be treated with different medications. The main factors affecting human health include genetics and biotic, abiotic, cultural, economic, social, and political environment. In the Iranian culture, the role of heredity, environment, and their interaction in shaping health and illness in the medical literature and history is clear. Applying the valuable methods of these documents can play an important role in decreasing physical and mental illness. The World Health Organization should pay attention to the human factor as a cause of diseases; and should endeavor to show the role and share of environmental factors in the manifestation of diseases. The purpose of this paper was to look at this aspect of the Iranian intelligence in improving quality of life and health in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Environment
  • Disease
  • Wisdom
  • Management
[1].Orfanos, C. (2007). " From Hippocrates to modern medicine". Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21: 852–858.
[۲] بلخی مولانا جلال الدین (۱۳۷۳) کلیات دیوان شمس تبریزی" انتشارات نشر طلوع.
[۳]. ابن سینا، حسین.( ۱۳۷۰ ) ." قانون در طب، ترجمه عباد الرحمن شرفکندی". کتاب پنجم- چاپ دوم.
[4]. فردوسی حکیم ابولقاسم. (۱۳۸۲). "شاهنامه "، متن کامل چهار کتاب اصلی و سه داستان الحاقی، انتشارات امیر کبیر.
[5]. فرای، ریچارد آن، (1363) "عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ دوم: تهران انتشارات سروش،.
[6]. فره وشی بهرام (۱۳۷۶). ۱۳۷۶ ایرانویچ ۱۳۷۶. انتشارات دانشگاه تهران
[7].Bonita, R., Beaglehole, R., Kjellström, T.(2006).2nd edition, "World Health Organization".
[8].Prüss-Üstün, A., Corvalán, C. (2006). "Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden of disease" . World Health Organization.
[9] .Smith, K.R., Corvalán C.F., Kjellström, T. (1999). "How much global ill-health is attributable to environmental factors?" Epidemiology, 10(5):573-584.
[10].Merrill, R.M. (2008). "Environmental Epidemiology :Principal and Methods ", Joneses and Bartlett Publishers.
[11].Atkinson, A. ( 2003). "Multidimensional deprivation: Contrasting social welfare and counting approaches", Journal of Economic Inequality, 1(1), 51-65
[12]. Chopra, M. (2003). "Risk factors for under nutrition of young children in a rural area of South Africa", Public Health Nutrition, 6(7), 645-652.
[13].Alkire, S., Santos, M.E. (2011)." Acute multidimensional poverty: A new index for developing countries, Proceedings of the German Development Economics Conference", Berlin 2011, No. 3
[14].http://www.pehrest.ir/?PageName=NewsDetail& ID=419&Language=1
[15].http://www.bultannews.com/fa/news/178112/
[16]. WHO (2002). "The World Health Report: Reducing Risks, Promoting Healthy Life". Geneva: WHO.
[17] .DFID, Danida, " the World Bank and the Government of the Netherlands through the Bank-Netherlands Partnership program.(2008), Poverty, Health and Environment ,Placing Environmental Health on Countries’ Development Agendas.
[18].جم آبادی ، محمود . (۱۳۷۱) ."تاریخ طب در ایران، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ، قبل از اسلام ، چاپ دوم، ۵۰۸ صفحه...
[19].وزین پور نادر.(1369). برگزیده قصاید حکیم ناصر خسرو قبادیانی". انتشارات امیر کبیر.