موسسات و عوامل پیشبرنده علم در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه بیوتکنولوژى ، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

قرن بیست و یکم به تأیید بسیاری از متخصصان، قرن دانش تام دارد. در چنین زمانی، برتری علمی و در اختیار داشتن دانشمندان خبره و طلایه دار به عنوان ابزار برتری یک کشور مطرح می شود. بدیهی است که که کشورها سیاستگذاری هایی برای ارتقا در این بخش اتخاذ خواهند نمود. از سوی دیگر، کشورهای توسعه یافته با درگیر کردن مردم در سیاست های علمی جامعه و افزایش درک عمومی مردم از پژوهش های علمی، زمینه های ورود به عصر دانایی را فراهم نموده اند، به طوری که در بسیاری از این کشورها ساختارهای گوناگونی را به منظور توسعه علم تحت عنوان موسسات پیشبرنده علم ایجاد نموده اند. در این مقاله، عوامل و برخی از مهم ترین موسسات پیشبرنده علم و همچنین، ساختار آنها معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science Promoters in Iran and The World

نویسنده [English]

  • Parisa Hosseinzadeh
Department of Biotechnology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to many experts, 21st century is the century of advancement of sciences. At this time, scientific achievements and using expert scientists can be considered as an important aspect of one country prominence over the others. Hence, it is clear that countries make policies for improving this aspect. On the other hand, developed countries now meet the requirement for involving people in scientific policies of the society and enhancing the common understanding of scientific projects. There are organizations or systems in these countries, devoting at least part of their activities for this issue under the name of “science promoters”. In this paper some of the most important science promoters and their organizations are introduced. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Promoters
  • Public Contribution
  • Science Advancement
[1].Osborn, D. (1971). «The Use and Promotion of Sciens in Developing countries>>, Minervea, Volume 9, Number 1, January 1971.
[2]. «Excellence and Opportunity» (2000). Office of Science and Technology, P.27
[3]. Dickson, D. (2004). Nature, 432,271, 30 Nov. 2004.