هشدارهاى کبد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه زیست شناسى، دانشگاه رازى، کرمانشاه، ایران

چکیده

کبد یکی از بزرگترین اعضای بدن انسان محسوب می شود. وزن آن حدود 1/5  کیلو گرم است و در ناحیه فوقانی سمت راست شکم قرار دارد. کبد در بدن نقش آشپزخانه را ایفاء می کند. بدین ترتیب که کلیه غذاها قبل از جذب در روده از کبد عبور کرده و فرایند تصفیه و فرآوری را طی می کنند. داروهای گوناگونی که می خوریم از کبد عبور کرده و کبد میزان داروی مورد نیاز را تنظیم و مازاد آنرا دفع می کند. این عضو با ارزش بدن همچنین آنزیم ها ، هورمون های و سایر مواد بیولوژیکی بدن را نیز تنظیم و مانع افزایش میزان آنها در خون می شود. پس کبد یک عضو با نقش آفرینی متعدد در بدن است و می باید بسیار مورد مراقبت قرار گیرد. در این گزارس برخی از هشدارها و توصیه های لازم از زبان کبد آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liver Cautions

نویسنده [English]

  • Sirus Ghobadi
Razi University, Kermanshah- Iran.
چکیده [English]

Liver is the largest single solid organ of human body. It weighs about 1.5 kg and is located in the right upper part of abdomen. Liver acts in body as the kitchen. All the food that we eat has to pass through and get processed by liver after being absorbed in the intestines. Then only, they are allowed to be used by our body. Different medicines that we take pass through liver and it keeps up the correct amounts and components of the medicines in our body and excretes the unwanted excess. Liver breaks down various hormones, enzymes and other biologically active substances and prevent them from being excess in the blood. Liver is a multifunctional organ of the body and needs especial attention. This report consists of some cautions suggested by personified liver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liver
  • hormones
  • enzymes
  • biologically active substances