نگاهی به زندگی علمی دانشمندان بزرگ ایران و جهان (بخش اول)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز عالی الکتروشیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعه زندگی‌نامه دانشمندان بزرگ کمک بسیاری به شناخت مسیر فکری آنها می‌کند که می‌تواند در زندگی علمی و شیوه‌های تحقیقاتی پژوهشگران جدید تأثیرگذار باشد. همانطور که یاد می‌گیریم چگونه افراد به اکتشافات جدیدی دست می‌یابند، روش‌های جدیدی از تفکر را می‌آموزیم که مسیر کشف جدید را هموار می‌کند. علاوه‌بر اینکه از تاریخ علم مطلع می‌شویم، در مورد دانشمندان بزرگی می‌خوانیم که خارج از قوانین علمی مرسوم فکر می‌کردند. همچنین مشاهده می‌کنیم که چگونه علم از فرهنگ تأثیر می‌پذیرد. در این مطالعه زندگی‌نامه محمد بن زکریای رازی و بوعلی سینا، دو دانشمند بزرگ ایرانی و دو تن از دانشمندان بزرگ غربی، نیوتن و پاستور مورد بررسی قرار گرفته است. در این متن سعی شده است علاوه‌بر ذکر اکتشافات و اختراعات این دانشمندان بزرگ به نکات برجسته اخلاقی آنها پرداخته شود. بعضی از آراء و افکار این دانشمندان به‌صورت مجمل بیان می‌شود: رازی اولین طبیبی است که خود را از قید عقاید رها ساخته و آنچه در عمل و آزمایش به‌نظر صحیح می‌رسیده انتخاب و آنچه در عمل نادرست بوده، رد نموده است. او در هزار و پنجاه سال قبل کارهای آزمایشگاهی را در علوم طبیعی (مخصوصاً طب و شیمی) وارد کرده است. رازی یکی از پیشگامان دانش کیمیا بوده همانطور که کتابی تحت عنوان الاسرار یا رازهای صنعت کیمیا نوشته است. نظر رازی درباره حیوانات و گیاهان و موجود زنده بر این است: آزردن موجودی زنده روا نیست مگر آنکه رنجی شدیدتر را از او دور کرده باشیم. از موضوعات مهم در زمان ویروس کرونا این است که اولین قواعد قرنطینه و بهداشت را ابن‌سینا در خصوص بیماری طاعون اعلام نمود ازجمله: دست‌ها را بشوئید با آب و سرکه، در خانه بمانید، به مسجد نروید، فاصله‌ها را نگه دارید، مغازه‌ها بسته شوند، فقط مغازه‌های مواد غذایی و مایحتاج اصلی مردم باز باشد. از مهم‌ترین راهنمایی‌های او این بود که بهداشت را کاملاً رعایت نمایید اما از طاعون نترسید. ترس موجب می‌شود که طاعون سراغ شما بیاید. از آراء و عقاید ابن‌سینا این بود که تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می‌شود. نیوتن اعلام نموده است که بیشترین اکتشافات خود را در دوران هجده ماهه‌ای که به‌دلیل شیوع بیماری طاعون در قرنطینه بود به دست آورد و تا سالیان بعد از این دوران با عنوان دوران زرین نام می‌برد. از دیگرجملات نیوتن: هرگز نمی‌توان با آدم‌های کوچک کارهای بزرگ انجام داد. پاستور به دست آورد‌های چشمگیری از قبیل ماده ضدعفونی کننده برای اتاق و وسایل جراحی، واکسن سیاه زخم و واکسن هاری دست پیدا نمود که بی‌شک زندگی بشر را متحول ساخت و پس از وی نیز اصول پایه‌گذاری توسط او نیز در اختیار دیگر دانشمندان قرار گرفت و در درمان تیفوس، وبا، دیفتیتری و تب زرد بسیار مؤثر بود. از جملات ارزشمند پاستور: نقش موجودات بی‌نهایت ریز در طبیعت، بی‌نهایت بزرگ است .این عنوان مقاله به صورت پیاپی منتشر خواهد شد که در این شماره بخش اول آورده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outlook at the Scientific life of Iranian and World Great Scientists (section 1)

نویسندگان [English]

 • Mehrnaz Ebrahimi 1
 • IBB Hosseini 2
 • Parviz Norouzi 1
 • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 2
1 Center of Excellence in Electrochemistry, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Studying the biographies of great scientists can lead to more effectively understanding their intellectual path. As we learn how other people made novel discoveries, we learn new ways of thinking that might allow us to make our own new discoveries. In addition, through learning about the history of science, we read about great scientists who thought outside the box. We also see how science is influenced by the culture. In this way, we discover the history of science. In this study, the biographies of Razi and Avicenna, two great Iranian scientists and Newton and Pasteur, two great Western scientists have been studied. In this paper, in addition to mentioning the discoveries and inventions of these great scientists, their moral highlights have been addressed. Some of the opinions and thoughts of these scientists are summarized: Razi was the first physician to free himself from the unquestioning beliefs. He chose experimental and practical methods, and he rejected what seemed wrong in practice. He imported experimental methods in natural sciences (especially medicine and chemistry) 1500 years ago. Razi was one of the pioneers of Alchemy knowledge as he wrote a book entitled Al-Asrar or Secrets of the Alchemy Industry. Razi's opinion about animals, plants, and living things is as follows: It is not permissible to harm a living thing unless we have removed the most severe suffering from it.One of the important issues at corona virus(COVID-19) time knows about quarantine ruled by Avicenna. Avicenna announced the first rules of quarantine and hygiene regarding the plague, including: wash your hands with water and vinegar, stay at home, do not go to the mosque, keep your distance, shops are closed only grocery stores and basic necessities should be open. One of his most important tips was to be completely hygienic but not afraid of the plague. Fear causes the plague to come to you. One of Avicenna's views was that prejudice in science and philosophy, like any other prejudice, is a sign of crudeness and futility and always ends up to the detriment of truth. Newton said: he made most of his discoveries during the 18-month quarantine period due to the outbreak of the plague, which he called the Golden Age until many years later. Another great quote from Newtown: You can never do great things with small people. Pasteur achieved remarkable achievements such as disinfectant for the room and surgical instruments, anthrax vaccine and rabies vaccine, which undoubtedly changed human life, and after him, the principles of its foundation were shared with other scientists. It was very effective in treating typhus, cholera, diphtheria and yellow fever. One of Pasteur's great quotes: The role of infinitesimal beings in nature is infinitely large.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Razi
 • Medicine and Experience
 • Alchemy
 • Avicenna
 • Quarantine Rules
 • Newton
 • Quarantine Discoveries
 • Pasteur
 • Vaccine
1[. فتح اله مضطرزاده، (۱۳۹۷). از رازی چه می‌توان آموخت، نامه فرهنگستان علوم، سال چهارم، صفحات 119-128 سال 1397
[2]. Amr, S. and Tbakh, A. (2007). Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Al Razi (Rhazes): Philosopher, Physician and Alchemist, Annals of Saudi Medicine, 27, 4, 305-307.
]3[. دهقانی، محمد، (۱۳۹۴). محمدبن زکریای رازی، انتشارات نشر نی.
]4[. نجم‌آبادی، محمود، (۱۳۷۱). محمد زکریای رازی طبیب، فیلسوف، شیمیدان ایرانی، تهران: انتشارات دانشگاه رازی
[5]. Gammal, L. (1995). Rhazes contribution to the development and progress of medical science, Bull Indian Inst Hist Med Hyderabad, 25, (1-2), 135-149.
]6[. نجم‌آبادی، محمود، (۱۳۴۸). شناسایی مقام علمی ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی پزشک و فیلسوف و شیمیست ایرانی، نشریه هنر و مردم، شماره 83
]7[. نجم آبادی، محمود، (۱۳۴۹). رازی و صنعت کیمیا، نشریه هنر و مردم، شماره 93
[8]. Aciduman, A. (2016). On pains of the kidney and the bladder in Kitāb al-Tajārib by Rhazes, Giornale Italiano di Nefrologia: Organo Ufficiale Della Societa Italiana di Nefrologia 33, 33-S66.
[9]. Souayah, N, and Greenstein, J. I. (2005). Insights into neurologic localization by Rhazes, a medieval Islamic physician, Neurology, 65, 1, 125-128.
]10[. اکبرزاده، حوران، کاظمی، نیره ، بررسی نسبت انکار نبوت والحاد به محمد بن زکریا رازی، فصلنامه تأملات فلسفی، شماره ۱۳، دانشگاه زنجان، صفحات ۱۵۷–۱۲۹ سال 1393.
[11]. Roudgari, H. (2018). Muhammad ibn Zakariyya al-Razi (Rhazes or Rasis) (854–925 CE) A Persian polymath, physician, chemist, philosopher and a theoretician in astronomy and grammar." Journal of Iranian Medical Council Vol 1(2), 2018
]12[. محمد بن زکریای رازی (251-320 هجری شمسی) ، فیلسوف یار، آموزش آنلاین فلسفه و منطق.سال 1398.
]13[. طهوری، مهروش، (۱۳۹۱). آشنایی با مشاهیر علم. آشنایی با ابن سینا، انتشارات ذکر، کتاب‌های قاصدک
[14]. Khan, A. (2006). Avicenna (Ibn Sina): Muslim Physician and Philosopher of the Eleventh Century, Rosen Central. PP. 18.
[15]. Avicenna in Encyclopædia Iranica, Online Version (2006). Iranica.com. Retrieved 2010-01-19.
[16]. Smith, R. D. (1980). Avicenna and the Canon of Medicine: a millennial tribute, West J. Med. 133(4), 367.
[17]. Stanford Encyclopedia of Philosophy (2016), Ibn Sina [Avicenna]
[18]. Afshar, A. (2010). Honoring Avicenna, the great Persian physician on the world's postage stamps. Archives of Iranian Medicine, 13(5) 447.
[19]. Moosavi, J. (2009). The Place of Avicenna in the History of Medicine, Avicenna J. Med. Biotechnol, 1(1) 3-8
[20]. Reisman, D. C. (2002). Review: A New Standard for Avicenna Studies, Journal of the American Oriental Society, 122(3) 562.
[21]. Belhaj, A. (2015). Avicenna and the Aristotelian Tradition: Introduction to Reading Avicenna's Philosophical Works. Second, Revised and Enlarged Edition, Including an Inventory of Avicenna's Authentic Works, Islam and Christian–Muslim Relations, 26(4) 520.
[22]. Levy, R. (1957). Avicenna—his life and times, Medical History, 1(3) 249.
[23]. Wisnovsky, R. (2003). Avicenna's metaphysics in context, Cornel University Press, Ithaca, New York.
[24]. Becka, J. (1980). The Father of Medicine, Avicenna, in Our Science and Culture. Abu Ali Ibn Sina (980-1037), Cas Lek Cesk 119(1):17-23.
[25]. Khan, A. (2005). Avicenna (Ibn Sina): Muslim Physician and Philosopher of the Eleventh Century (Great Muslim Philosophers and Scientists of the Middle Ages), Rosen Central; Illustrated edition, Orlando.
[26]. Ulug-Zade, S. and Vitcovitch, V. Yarmatov, K. (1957). Avitsenna (movie). Russia.
[27]. Anderson, M. J. (1931). Isac Newton the Greatest Scientist of All Time, Revised edition.
[28]. Encyclopedia Britannica Inc. (2020). Isac Newton, Encyclopedia Britannica,
[29]. Rosinsky, N. M. (2007). Sir Isaac Newton: Brilliant Mathematician and Scientist. Signature Lives: Scientific Revolution Series. Compass Point Books.
[30]. Hawking, S. (1988). The Brief History of Time, Steven Hawking, Bantam Dell Publishing Group, UK.
[31]. Bryson, B. (2003). A Short History of Nearly Everything, Bill Bryson, Doubleday (UK), Broadway Books (US).
[32]. Gribbin, J. (1989). Science: A History, Penguin Books, Limited (UK); reprint edition.
[33]. Hall, A. R. (1993). Newton, His Friends and His Foes. CRC Press, Taylor & Francis
[34]. Hall, A. R. (1996). Isaac Newton: Adventurer in Thought, Volume 4 of Cambridge Science Biographies, Cambridge University Press.
[35]. Hall, A. R. (1981). From Galileo to Newton, Dover books explaining science Volume 2 of Rise of modern science.
[36]. Ronan, A. C. (1983). The Cambridge Illustrated History of the World's Science, Cambridge University Press.
[37]. Debre, P. (1998). Louis Pasteur, the John Hopkins University Press, 1998, ISBN 0-8018-6529-8.
]38[ همایون‌روز، پریسا، (۱۳۹۱). آشنایی با لویی پاستور، انتشارات ذکر، کتاب‌های قاصدک
[39]. Hudson Tiner, J. (1999). Louis Pasteur: Founder of Modern Medicine (Sowers.), Mott Media; 2nd Edition, ISBN-10: 0880621591.
[40]. Feinstein, S. (2008). Louis Pasteur: The Father of Microbiology Inventors who changed the world, Enslow Publishers, ISBN 1598450786, 9781598450781.
[41]. Geison L. G. (1995) The Private Science of Louis Pasteur, Princeton Legacy Library, published originally, ISBN 9780691633978.
[42]. Hunter, N. (2014). Louis Pasteur, Raintree, ISBN 1406272418, 9781406272413.
]43 [.گوگرلی، لیز (1383) ، پاستور پاستور، به ترجمه مهین مهتاج، انتشارات دلهام
]44[. فیضی، هاجر (1398) ، داستان زندگی پاستور پاستور، انتشارات واش
[45]. Gillen, A.L. and Sherwin F. J. (2008). Louis Pasteur’s Views on Creation, Evolution, and the Genesis of Germs, Answers Research Journal 1, 43–52.