سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مفهوم اقتصاد سبز چندین سال است که در محافل عملی، اقتصادی و سیاسی دنیا معرفی شده و مورد بحث قرار گرفته است. از سال ۱۳۸۹ تاکنون سه موضوع اقتصاد سبز، حاکمیت بین المللی محیط زیست و تنوع زیستی در دستور کار برنامه محیط زیست سازمان ملل قرار گرفته است. اقتصاد سبز آن گونه ای از اقتصاد است که می تواند کیفیت بالاتری از زندگی را در چارچوب محدودیت های زیست بوم سیاره زمین در اختیار همگان قرار دهد. چنین اقتصادی می تواند از یک سو رفاه و سلامتی را در جامعه انسانی ارتقاء دهد و از سوی دیگر خطرات زیست محیطی را کاهش دهد. اقتصاد سبز یعنی کاهش کلیه خطرات زیست محیطی و تولید فرآورده های سبز (محصولات سازگار با طبیعت ) در روند زندگی انسانها که نتیجه آن منجر به سلامت و سرزندگی اجتماعی شهروندان در جوامع گوناگون می گردد. یکی از راههای دستیابی و تحقق توسعه پایدار گرایش به سوی اقتصاد سبز است. گذار از اقتصاد فسیلی به سوی اقتصاد سبز مستلزم تمهید شرایط و زیر ساخت ها و بازنگری سیاست ها در سطوح ملی و بین المللی است. در این راستا باید تلاش شود تا یک همگرایی و همسویی عملگرا میان دستگاه های متولی برنامه ریزی توسعه اقتصادی و دستگاه های متولی برنامه ریزی محیط زیست و اقلیم صورت پذیرد. توسعه اقتصاد سبز بیش از هر زمان دیگر در عصر کنونی که شاهد بحران های جهانی هستیم و آسیب های ناشی از مصرف بی رویه انرژی های تجدید ناپذیر سلامت انسانها را به مخاطره انداخته است؛ ملموس تر است و می باید الزامات توسعه آن فراهم شود. سیاستگذاری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت ها در راستای تقویت فناوری های مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر، تولید محصولات سبز و آموزش نیروی انسانی دانش محور از جمله الزامات اصلی برای توسعه اقتصاد سبز و پایدار است که می باید مورد توجه مسئولین و متولیان توسعه همه جانبه کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial: Green Economy

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The concept of green economy has been introduced and discussed in practical, economic and political circles of the world for several years. Since 2010, three issues of green economy, international environmental governance and biodiversity have been on the agenda of the UN Environment Program.  A green economy is a type of economy that can provide a higher quality of life within the constraints of the planet Earth. Such an economy can promote welfare and health in human society and also reduce environmental risks. Green economy means reducing all environmental risks and the production of green products (products compatible with nature) in the process of human life, which results in the health and social vitality of citizens in various societies. One of the ways to achieve sustainable development is the tendency towards a green economy. The transition from a fossil economy to a green economy requires the preparation of conditions and infrastructure and the revision of policies at the national and international levels. In this regard, efforts should be made to achieve a pragmatic convergence and alignment between the agencies in charge of economic development planning and the agencies in charge of environmental and climate planning. The development of the green economy more than ever in the current era of global crises and the damage caused by the excessive consumption of non-renewable energy sources has endangered human health; It is more tangible and its development requirements must be met. Government policies, planning and investment to strengthen renewable energy technologies, green products and knowledge-based human resources training are among the main requirements for the development of a green and sustainable economy that should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editorial words
  • Green Economy