انرژی زمین گرمایی و کاربردهای آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

بخش فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پایه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

در این مقاله انرژی زمین گرمایی به عنوان یکی از انرژی های نو و تجدید پذیر مورد بررسی قرار میگیرد. انرژی های نو از آن جهت اهمیت دارند که جایگزین خوبی برای سوختهای فسیلی می باشند. سوخت های فسیلی باعث آلودگی های زیست محیطی و آلودگی های آب و هوایی شده اند و همچنین تجدید ناپذیر می باشند. ازدیاد جمعیت و نیاز روز افزون بشر به انرژی از دیگر عوامل روی آوردن بشر به انرژی های نو و تجدید پذیر است. در این مقاله به بیان منشأ انرژی زمین گرمایی و کاربردهای مستقیم و غیر مستقیم آن پرداخته شده است. انرژی زمین گرمایی به صورت مستقیم در استخر های آب گرم، مراکز گلخانه ای، گرمایش منازل، ذوب برف و پیشگیری از یخبندان و پمپ حرارتی و به صورت غیر مستقیم در نیروگاه های تولید برق استفاده می شود. در این مقاله کشور ایسلند که به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در استفاده از انرژی های نو است معرفی می شود، و مناطقی از ایران که می توان از انرژی زمین گرمایی استفاده کرد معرفی می شود. در نهایت یک جمع بندی در مورد انرژی های جایگزین سوختهای فسیلی (انرژیهای نو و تجدید پذیر ) و جایگاه آن در ایران و جهان و مزایای استفاده از این سوخت ها بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geothermal Energy and its Applications

نویسنده [English]

  • Ahmad Razzaghi
Department of Physics,Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan-Iran.
چکیده [English]

In this paper geothermal energy is reviewed as an example of new energies. New energies are considered to be of high importance because they provide a alternative for fossil fuels. Fossil fuels are non-renewable, they cause environmental and climate pollution. Increase in world population and the need for more energy, is another reason to turn to new and renewable energies. In this paper we will discuss the source of geothermal energy and some of its applications. Geothermal resources are typically used directly in applications such as district heating, greenhouses, fisheries, mineral recovery, industrial process heating, snow melting , desalination and heat pumps, as well as using indirectly such as in power plants. In this paper Iceland will be introduced and exemplified as a country highly successful in utilizing new energies, after which our discussion will focus on regions of Iran which are considered to have high potential for the use of geothermal energy. Finally we will discuss alternative energies for fossil fuels (new and renewable energies) and describe importance and the advantages of these new energies both in Iran and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Geothermal Energy
  • New and Renewable Energy
  • Application of Geothermal Energy
  • Alternative Energies
[۱] ثبوتی، می (۱۳۹۰). «اقلیم و تغییرات آن در سده های بیستم و بیست و یکم»، مجله نشا علم؛ شماره دوم، ص ۱۵
[۲] ثبوتی، (۱۳۹۰).» زمین گرم»، انتشارات گیتاشناسی تهران
[3]B. Fridleifsson, Ingvar and R. Bertani and E. Huenges and L. Rybach(2008).» The possible role and contribution of geothermal energy to the mitigation of climate change», Luebeck, Germany, pp. 59–80.
[4]E. William Glassley(2010). «Geothermal Energy: Renewable Energy and the Environment», CRC Press.
[5] شیخ احمدی، الف، زرگرزاده، م و ابراهیمی (۱۳۸۳).» فرصتی برای بهره گیری از انرژی های نو»، واحد تهران جنوب دانشکده فنی مهندسی گرو برق قدرت، فصل ۸و۲
[6] یوسفی، ح.، نوراللهی، سی و سهراب تیکا (۱۳۸۲). «ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر (EIA)»، چهارمین کنفرانس ملی انرژی. اسفند ۱۳۸۲ تهران - ایران ص ۲۱۰ - ۲۱۹
[7] م.ک. مجید؛ «انرژی زمین گرمایی، وقتی اجاق زمین گرم است»؛(www IrPDF.com)
[۸] بر اساس اطلاعات اداره تحقیقات زمین در استان Niedersachsisches المان در سال ۱۹۹۷.
[9]K. S. Sanyal and W.J. Morrowand J. S. Butler(2010). «Cost of Electricity from Enhanced Geothermal Systems). Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford, California.
[10] D.L Turcotte and G. Schubert,(2002).» Geodynamics», Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-66624-4.
[11] Fotouh. M.(2000).» Geothermal Energy in Iran», Geothermal, Volume 29.
[۱۲] از انرژی های نو چه می دانید، گزارش دوم، سازمان انرژی های نو در ایران
[13] A. Ragnarsson(2010). «Geothermal Development in Iceland 2000-2004», Proceedings World Geothermal Congress, Antalya, Turkey. pp. 01-17.
[14] R. Cataldi(1993). «Review of Historiographic Aspects of Geothermal Energy in the Mediterranean and Mesoamerican areas Prior to the Modern Age, Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin.pp. 13-16.
[15] L. McLarty and J.M. Reed(1992). «The U.S. Geothermal Industry): Three Decades of Growth, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Vol 14. pp. 443–455.
[16] Iceland. N and Noorollahi, Y. Barnett, P. (2005). «Application of GIS and Remote Sensing in Exploration and Environmental Management of NÁMAFJALL Geothermal Area». United Nations University, MSc thesis.
[17] Barbier, E. (1997).“ Natyre and Technology of Gothermal Energy: a Review”Int.Journal of Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. Nos 12, March /June.
[۱۸] شرکت ملی نفت ایران، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت http://www.ifco ir http://suna ir (CL) öll slo si üleil g eglie
[۱۹] وزارت نیرو، سازمان انرژی های نو ایران (سانا) http: // suna.ir
[20] S. J. Rees and J. D. Spliter and X. Xiao(2002).»>Transient Analysis of Snow-Melting System Performance». ASHRAE Transactions.
[21] J. W. Tester(2006). The Future of Geothermal Energy, Impact of Enhanced Geothermal Systems (Egs) on the United States in the 21st Century: An Assessment. pp. 1–33. ISBN 0-615-13438-6. soke JUL (1747).posalj stoso www.thew
[22]سیستم ذوب برف زمین گرمایی یک پل نمونه»، فصل نامه علمیW-19 polohami.mene og
[23] Erkan , K. Holdmann, G. Benoit. W „Blackwell ,D. (2008). «Understanding the Chena Hot flopë Springs, Alaska, Geothermal System Using Temperature and Pressure Data>>, Geothermics. Vol 37 (6). pp. 565–585.
[24].Hanova, J. Dowlatabadi, H.(2007). «Strategic GHG Reduction through the Use of Ground Source Heat Pump Technology, Environmental Research Letters 2: 044001, Bibcode2007ERL.....2d4001H, doi:10.1088/1748-9326/2/4/044001.
[25]R. Bertani and I. Thain(2002). Geothermal Power Generating Plant CO2 Emission Survey. IGA News (International Geothermal Association).
[26] M. Wakil(1985). Power plant technology. 2nd Edition., McGraw