اقتصاد سبز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه بیوتکنولوژی پردیس دانشکده های علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

کره زمین از نخستین پیدایش انسان تا کنون، پایه ای ترین منبع تامین نیازمندی های بشر بوده است. بکارگیری نادرست منابع خام، پس از انقلاب صنعتی، زیان های جبران ناپذیری برای سلامت زمین به بار آورده است. در دو دهه گذشته، دیدن آثار زیان باری چون بالا رفتن دمای اتمسفر، تخریب زیست کره و آلودگی پسماند های صنعتی از یک سو و کاسته شدن منابع از سویی دیگر، پژوهشگران و سیاست گذاران کشورهای توسعه یافته را به ایجاد دگرگونی در شیوه برنامه ریزی توسعه پایدار و مدیریت صحیح در کره زمین تشویق کرده است. دستاورد این بازنگری و دگرگونی در منش اقتصادی، شکل گیری جنبشی، با عنوان اقتصاد سبز است. سبز بودن اقتصاد، به معنای تولید فرآورده های سازگار با طبیعت و محیط زیست و بازسازی تجارت و زیر ساخت های اجتماعی است، به گونه ای که علاوه بر سود آوری بیشتر، میزان تولید گازهای گلخانه ای و استخراج منابع کاهش یابد. هم اکنون، لازم است توسعه پایدار بر پایه اقتصاد سبز، به عنوان یکی از مهم ترین راهبرد های سازمان مللبرای بهبود کیفیت زندگی آیندگان مورد توجه کشورها قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Economy

نویسنده [English]

  • Sajad Sarvari
Department of Biotechnology, College of Science, University of Tehran,Iran.
چکیده [English]

Planet earth since its birth has been the main source of supplying the life necessities of mankind. Because of incorrect and ill usage of this resource after industrial revolution and that mainly in their pure raw form, irrecoverable damages have been induced to planet earth. During past two decades, witnessing harmful effects of these ill usage such as rise in atmospheric temperature, biosphere destruction and increase in industrial waste pollution, has induced researcher and policy makers in advanced countries, to make changes in ways they plan for a sustained development and correct management of planet earth resources. The result of this revised thinking and change in economic planning is formation of a movement referred to as green economy. The name “green economy” is in reference to manufacturing of products that are in coherence with nature and living environment, as well as restructuring of commerce and social infrastructure so that while more profit is gained, the amount of CO2 emission and extraction of natural resources are reduced. It's now necessary that a sustainable development based on green economy be considered as one of the most important strategic guidelines of United Nation towards improvement of the quality of life of future generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Green Economy
  • Green Energy
  • Green Products
  • United Nations
[1]. Siegel, D.S., (2009).» Green Management Matters Only If It Yields More Green»: An Economic/ Strategic Perspective, The Academy of Management Perspectives Archive, Academy of Management. Vol. 26, p.p (5-12).
[2] . Petsonk, C. A. (1989). «Role of the United Nations Environment Program UNEP) in the Development of International Environmental Law Recent Developments in International Organizations , American University Journal of International Law and Policy Vol . 39, Pages.351.
[3].M.Hardy (1973)» United Nations Environment Program», Natural Resources Journal Vol. 13 , P.235.