برگزیدگان نوبل شیمی از آغاز تا امروز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت گزلین طب، تهران، ایران

چکیده

چکیده آلفرد نوبل در سال ۱۸۹۹ جایزه نوبل را با این نیت و آرزو پایه گذاری کرد تا دانشمندان و فرهیختگانی را مورد تفقد و تشویق قرار دهد که در بهتر کردن شرایط زندگی انسان ها سهم بسزا داشته اند. این جایزه که عملا اعطاء آن توسط بنیاد نوبل از سال ۱۹۰۱ شروع شده، هر ساله در 5 رشته فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح به برجستگان هر پنج شاخه یاد شده اعطاء می شود و تاکنون توانسته است موجب ارتقاء دانش بشری شود. در این مقاله به مناسبت سال جهانی شیمی (۲۰۱۱)، اسامی و موضوع تحقیق برندگان جایزه نوبل شیمی از ابتدا تا کنون مرور می شود. برگزیدگان نوبل شیمی پنج کشور اول به ترتیب از کشور های آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ژاپن می باشند. نکته قابل اشاره در سال های آغازین اعطاء جایز هنوبل از کشور آمریکا و بریتانیا گزارش نشده است ، پس از بیست سال، نخست، نام بریتانیا و پس از ۳۲ سال نام آمریکا در جدول برگزیدگان نوبل آمده است. قرار گرفتن کشور ژاپن در میان پنج کشور اول برگزیدگان نوبل، نشان می دهد که شیمی از اهمیت خاصی برای دانشمندان این کشور بر خوردار است، علیرغم اینکه در کل جوایز نوبل در رده های پائین قرار دارد. سهم زنان دانشمند از نوبل شیمی 4 نفر (2/5 درصد) و سهم روسیه در نوبل شیمی 1/2 درصد می باشد. نکته حائز اهمیت دیگر در اعطاء جوایز نوبل ، تعلق گرفتن جایزه نوبل به آن دسته از شیمیدانانی است که در قلمرو علوم زیستی و پزشکی فعالیت می نمایند. بطور تقریب می توان گفت که این دسته از دانشمندان در ربع قرن اخیر توانسته اند 40 ٪ از مجموع کل جوایز شیمی که در قلمرو علوم زیستی می باشد را بخود اختصاص دهند ودر زمینه پزشکی هم شیمیدان ها جوایز متعدد نوبل پزشکی را دریافت نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nobel Laureates in Chemistry (1901-2011)

نویسندگان [English]

  • Massud Shabani Domola
  • Fatemeh Nouroznejad
Gezlin Teb Co., Science and Technology Park, University of Tehran-Iran
چکیده [English]

In 1986 Alfred Nobel founded Nobel Prize with an objective to encourage and motivate scientists and educated people to play a greater role in the improvement of life of human being. The actual award of the prize which started in 1901, is now made every year to top level scientists in five scientific branches of physics, chemistry, medicine, literature and world peace and has played a major role in upgrade of human knowledge. In this paper we will review the area and subject of the research of Nobel laureates in chemistry starting from the first award up to the current time. The Nobel Prize winners of first five countries in chemistry are from United Sates, Germany, England, France and finally Japan. It is noted that during the first years of the award, no winner has been recorded from United States or England. Only after twenty years, the name of scientists from Britain and after 32 years, scientists from United States appear in the list of Nobel Laureates. The fact that Japan is listed among five first countries with Nobel winners, is indicative of the importance given to chemistry in Japan. Despite the minimal share of Japan of total Nobel ranking, Japanese chemists achieved fifth grade position in Nobel chemistry ranking, this may show the importance of the chemistry for Japanese. The share of women from Nobel Prize in Chemistry is four persons (2.5%) and share of Russian chemists is 2%. Another point of significance in Nobel Prize award is the fact that the award is given to those chemists who have moved to biological science and medicine. It can be stated that these scientists during the quarter of century have been able to allocate 40% of the total prizes in chemistry to themselves and have also been able to win numerous Nobel Prize in the field of medicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nobel Prize
  • Nobel Laureates in Chemistry
  • Scientists' Appreciation
  • Nobel Foundation
[1]. Leroy. F (2000). «A Century of Nobel Prize Recipients » Chemistry, Physics, and Medicine, CRC Press; 1 Edition.
[2]. Istvan. H (2002). «The Road to Stockholm: Nobel Prizes, Science, and Scientists», Oxford University Press: Oxford,
[3]. Bliss. M(2000). «Discovery of Insulin» , University of Toronto Press, Third Edition.
[4]. Fant. K (2006). Alfred Nobel: «A Biography, Arcade Publishing»; Reprint Edition. برگزیدگان نوبل شیمی از آغاز تا امروز
[5]. Hunter. G. K (2000). «Vital Forces: the Discovery of the Molecular Basis of Life, Academic Press».
[6]. Schrodinger. E (1944).»What is life?» Cambridge University Press.
[۷].سربلوکی، محمد نبی (0831). «حیات چیست پنجاه سال دیگر»، نشر مرکز.
[8]. Mullis . K, Faloona . F , Scharf. S, Saiki .R ,. Horn. G , Erlich. H (1986). «Specific Enzymatic Amplification of DNA in Vitro»: the Polymerase Chain Reaction. Cold Spring Harb Symp Quant Biol.;51 Pt 1:26373.