تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم انداز 20 ساله کشور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده شیمی، همدان، ایران

2 دانشگاه ملایر ، دانشکده علوم، گروه شیمی، ملایر، ایران.

چکیده

در این مقاله عملکرد پژوهشگران ایران طی سال های اخیر مبتنی بر پژوهش های نمایه شده بر اساس جدیدترین اطلاعات پایگاه اطلاعات علمی و نمایه سازی اسکوپوس (Scopus) بررسی و با چند کشور همسایه به خصوص ترکیه و کشورهای پیشرفته مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که در سال ۲۰۱۱ ایران دارای 34055 سند علمی و در مرتبه هجدهم جهان و کشور ترکیه با ارائه  31150 سند علمی در این در مرتبه نوزدهم جهان قرار گرفته اند و در حال حاضر ایران در سال ۲۰۱۱ رتبه اول را در منطقه از لحاظ تعداد استنادهای علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس دارا می باشد. با لحاظ تعداد اسناد علمی نسبت به کل اسناد منتشر شده دنیا در این سال و همچنین لحاظ نمودن نسبت جمعیت هر یک از این کشورها به جمعیت کل جهان نیز جمهوری اسلامی ایران با سهم 1/42 نسبت به ترکیه با سهم 1/29 در مرتبه بالاتر بوده و قدرت برتر علمی منطقه در سال ۲۰۱۱ می باشد. این پیشگامی در سال ۲۰۱۲ تا تاریخ ۹۰/ ۱۱ /۳ حفظ و ارتقاء نیز یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Realization of Scientific Goals in Iran Twenty Years Plan

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Zolfigol 1
  • Mehdi Bayat 2
  • Sadegh Salehzadeh 1
1 Chemistry Faculty, Bu-Ali Sina University, Hamedan-Iran.
2 Chemistry Department, Science Faculty, Malayer University, Malayer - Iran
چکیده [English]

In this paper, performance of Iranian researchers as shown by the latest information gathered from the scientific data base published by Scopus during the recent years, is examined and compared with those of several neighboring countries in particular with Turkey and some of the advanced countries. The results of this investigation indicates that in 2011, Iran with 34055 scientific documents ranked eighteen world wise while Turkey with 31,150 scientific documents ranked nineteen behind Iran. In 2011, Iran held the first rank in the region in production of scientific documents in accordance with Scopus data base. In addition, when we consider total number of published scientific documents world wise in 2011 in which the ratio of population of each country to the total world population is also taken into consideration, Iran with a ratio of 1 /42 as compared with 1/29 for Turkey, ranked higher and as such is considered to be in a superior scientific position in the region. This position has continued to be maintained in 2012 and has even reached a higher standing. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realization of scientific goals as set within the projected twenty years plan of country progression
  • Scopus scientific data base
  • scientific documents
[۱] - صبوری، علی اکبر (۱۳۸۱).» بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ۲۰۰۲» رهیافت، شماره ۲۸، صفحات ۹۵-۷۸.
[۲]- صبوری، علی اکبر (۱۳۸۲) «مروری بر تولید علم در سال ۲۰۰۳» رهیافت، شماره ۳۱، صفحات ۲۳ - ۲۱.
[۳]- صبوری، علی اکبر. (۱۳۸۳). «رده بندی علوم در ایالات متحده آمریکا» رهیافت، شماره ۳۳، صفحات ۵۸-4۹
[4]- صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمه. (۱۳۸۳). تولید علم ایران در سال ۲۰۰۶» رهیافت، شماره 34، صفحات 66-60.
[5] - موسوی، میر فضل الله (۱۳۸۳). رتبه بندی تولید علم در پنجاه کشور اول جهان» مجله رهیافت، شماره ۳۲، صفحات ۵۷-۳۷
[6] - موسوی، میر فضل الله (۱۳۸۶). «أحراز جایگاه نخست علمی در منطقه» رهیافت، شماره 35، صفحات ۵۹-۵
[۷]- صبوری، علی اکبر (۱۳۸۶).» ارزیابی مجلات ایرانی فهرست شده در موسسه اطلاعات علمی (ISI)» رهیافت، شماره 3، صفحات ۹۲ -۵۲.
[۸] - موسوی، میر فضل الله. (۱۳۸۵). چگونگی جهش علمی ایران به ده کشور اول تولید کننده علم در جهان» روزنامه همشهری، شماره ۱۳۹۲۳ صفحه ۲۹ - ۲۷.
[۹] - صبوری، علی اکبر و پورساسان، نجمة. (۱۳۸۵). « تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵» رهیافت، شماره ۳۷، صفحات ۵۲ -49
[۱۰] - صبوری، علی اکبر (۱۳۸۵). «تولید علم ایران در سال ۲۰۰۹» رهیافت، شماره ۳۸، صفحات کے -:4
[۱۱] - صبوری، علی اکبر (۱۳۸۹). «تولید علم ایران در سال ۲۰۰۷» رهیافت، شماره 1، صفحات : 4 -۳۵
[۱۲] - صالح زاده، صادق، بیات، مهدی. (۱۳۸۷).» خط فقر در علم، کجا و چگونه؟» رهیافت، شماره ۲، صفحات ۲۶-۳۸
[۱۳]زلفی گل، محمد علی. «نگرش واقع بینانه به تولید علم در ایران» وبگاه هیات حمایت های کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره،www korsi ir
[14].Moin, Mostafa, Mahmoudi. Maryam, Rezaei, Nima, Scientific output of Iran at the threshold of the 21st century, Scientometrics, Vol. 62, PP. 239-248, 2005.
[15].King, David A., The Scientific impact of nations, Nature Vol. 430, PP. 311-316, 2004.
[۱6]زلفی گل، محمد علی، (۱۳۸۳).» از ترویج علم تا تولید ثروت رهیافت شماره ۳۳ صفحات ۱۹-۲،
[۱۷] - حری، عباس (۱۳۹۰) «اخلاق انتشارات علمی « انتشارات تخت جمشید پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) چاپ اول.
[۱۸] - زلفی گل، محمد علی - شیری، مرتضی، کیانی بختیاری، ابولفضل. (۱۳۸۹). اهمیت نمایه رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی» رهیافت شماره ۳۹ صفحات ۲۱-۲۳
[۱۹]-گل تاجی، مرضیه، علی نژاد چماز تکتی. (۱۳۹۰). «مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها، انتشارات تخت جمشید، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، چاپ اول.