معرفی کتاب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

کتاب افسانۀ پادشاه و ریاضی دان:
این کتاب سه مؤلفۀ مهم و اساسی را دربردارد. هنر نمایش، فرهنگ سنتی و بومی ، علم ریاضی. تنیدن علم ریاضی در تار و پود یک اثر ادبی گام مهمی در راستای عمومی کردن علم به حساب می آید . خواننده این نمایشنامه قدم به قدم پا برجای نویسنده میگذارد و با داشتن معلومات در حد پیش دبیرستانی، موفق میشود که درک متناسبی از طرح و حل مسئله بیابد. مبحث مجموعه های کمینه پوچ ساز به ازای هر عدد طبیعی به گونه ای لطیف و با منطقی در صفحه های پیاپی و در لابلای گفتگوهای بین بحرالعلوم و شاگردان مطرح میشود و به شکلی کاملا بدیهی از سوی خواننده پذیرفته میشود. در انتهای نمایشنامه اهمیت ترویج ریاضیات و وجود ریاضیدانان بر همگان مسجل می گردد. ر این کتاب استاد دکتر مهدی بهزاد در ترویج علم ریاضیات و همه فهم کردن آن در میان جوانان، اثری بدیع عرضه کرده است. باشد که بزودی اصول فیزک و ترمودینامیکی و یا حتی جادوی پیوندهای مولکولها را در تر یکب شیمیایی و آلی را بتوانیم در لاب هلای نمایشنام ههای شیرین دیگری بیابیم. چنین آثار علمی- هنری م یتوانند مشوق و ب هوجود آورنده علاق ههای بیشتر در بین جوانان کشور ما به ریاضیات و در راه توسعه و ترقی دانشهای بنیادی در ایران باشد.
 
کتاب: زمین گرم ارمغان سده بیست و یکم
انسان دو سده گذشته بدون توجه به محیط زیست به توسعه نا اندیشیده صنعتی و اقتصادی پرداخته و سلامت کره زمین را به مخاطره انداخته است. برای جبران مافات لازم است در فعالیت های اقتصادی و صنعتی اش بر مبنای توسعه پایدار تجدید نظر کند. گرمایش کره زمین و تغییر اقلیم مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت. گرمایش زمین واکنش های جدید شیمیایی و بیولوژیکی و ترکیبات غیر طبیعی به وجود خواهد آورد و ممکن است موجب بیماری های نوظهور برای انسان، حیوان و گیاه شود. بنابراین گرمایش جهانی کره زمین و تغییر اقلیم موضوع مهمی است که همه کشورها وظیفه دارند برای کاهش آثار ناخواسته و سازگاری با محیط زیست سرمایه گذاری کنند، برنامه ریزی داشته باشند و به موقع اقدام لازم را بعمل آورند. نوشته استاد دکتر یوسف ثبوتی، حاصل مطالعات وسیع آثار و کتب و مقالات منتشره شده ، زمین گرم، ارمغان سده بیست و یکم; کتاب گران سنگ در سطح بین المللی است. کتاب، راهنمای مفید و بسیار خوبی برای دانش پژوهان، برنامه ریزان و مسئولان کشوراست که به معضل جهان گرم توجه نمایند و در تصمیم گیری های ملی و تعاملات بین المللی توصیه های آن را بکار بندند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book introduction

چکیده [English]

Book Introduction;
The legend of the king and the mathematician;by Mehdi Behzad - Naghmeh Samini (Author)
The warm earth is the gift of the twenty-first century; by Yousef Sobouti (Author)

کلیدواژه‌ها [English]

  • book introduction
  • The legend of the king and the mathematician
  • The warm earth is the gift of the twenty first century